Podpora podnikania a pracovné miesta (TA3)

Martin Vlachynský komentoval investičné výdavky vlády pre podnikateľov pre TA3. 18.2.2018 

Podpora podnikania a pracovné miesta (TA3)

Norbert Dolinský, moderátor: "No a my aj v ďalšej časti relácie ostaneme pri sociálnych témach a vyrovnávaní regionálnych rozdielov. Veľkú úlohu pri vytváraní pracovných miest zohráva podpora investícií, už to tu aj zaznelo, zo strany štátu. Nakrúcal Andrej Horváth."

Andrej Horváth, redaktor: "Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu má na stole rozpracovaných sto investičných projektov za miliardy eur. Projekty sa týkajú najmä automobilového, elektrotechnického a strojárskeho priemyslu. Tretina z nich je zameraná na najmodernejšie technológie."

Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO: "Postupne narastá nielen počet projektov, nielen počet pracovných miest, ale práve tá kvalita tých investícií. To znamená, tá technologická náročnosť."

Andrej Horváth: "Na projekty s vyššou pridanou hodnotou je orientovaný aj nový investičný zákon, ktorý vstúpi do platnosti v apríli. Prioritou pri schvaľovaní štátnej pomoci už nebude počet nových pracovných miest. Štát bude okrem toho pred priamou finančnou pomocou preferovať daňové úľavy."

Robert Fico (Smer-SD), predseda vlády: "Cieľom je, aby sme ešte výraznejšie odstraňovali regionálne rozdiely. Regionálne rozdiely tu máme, a my na ne reagujeme aj osobitným zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov."

Andrej Horváth: "Dve tretiny plánovaných tohtoročných investícií by mali smerovať na východné a stredné Slovensko. Vlani do menej rozvinutých regiónov išlo 16 percent z celkovej štátnej pomoci. Práve to kritizujú ekonómovia, podľa ktorých takto investičné stimuly strácajú opodstatnenie."

Martin Vlachynský, analytik INESS: "To nie je len otázka minulého roka. Keď sa pozrieme na celú históriu investičných stimulov, tak vidíme, že tie chudobnejšie regióny vždy ťahali za kratší koniec."

Peter Žiga (Smer-SD), minister hospodárstva: "Viac ako polovica z tých investícií boli expanzie. To znamená, firma, ktorá už existuje na Slovensku sa rozhodla rozšíriť svoju výrobu a investovať do vyvinutejších technológií."

Andrej Horváth: "Odborníci opakovane upozorňujú aj na to, že štátne stimuly znamenajú výhodu pre vybranú firmu na úkor iných a deformujú voľný trh. Vláda argumentuje tým, že okolité krajiny poskytujú v rámci investičnej pomoci ešte viac peňazí."

Norbert Dolinský: "O sociálnych témach na Slovensku aj v ďalšej časti relácie V politike. Sú tu so mnou poslanci Národnej rady za koalíciu aj opozíciu. Začneme po mojej ľavej ruke, Ján Podmanický, Smer - Sociálna demokracia, dobrý deň."

Ján Podmanický (Smer-SD), poslanec NR SR: "Dobrý deň."

Norbert Dolinský: "Eduard Heger, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Dobrý deň."

Eduard Heger (OĽaNO), poslanec NR SR: "Dobrý deň."

Norbert Dolinský: "Po mojej pravej ruke Radovan Baláž, Slovenská národná strana. Dobrý deň."

Radovan Baláž (SNS), poslanec NR SR: "Pekný deň prajem."

Norbert Dolinský: "A tak isto Karol Galek, Sloboda a Solidarita. Dobrý deň."

Karol Galek (SaS), poslanec NR SR: "Dobrý deň."

Norbert Dolinský: "Páni, aj vám ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Ono trošku refrešneme tú tému, samozrejme nebudeme hovoriť len o sociálnych príplatkoch, ale ste poslanci Národnej rady, ktorí priamo hlasovali za túto zmenu. A ja ešte možno na úvod musím povedať, že som veľmi rád, že sme tu v takej zostane, pretože je to mladá generácia politikov, viac-menej v tomto prípade. Takže bude veľmi zaujímavé, keď sa budeme rozprávať o znevýhodnených regiónoch, aký majú na to pohľad, teda mladší ľudia v Národnej rade Slovenskej republiky a na tie riešenia. Pán Podmanický, 119 bolo za zmenu Zákonníka práce, hlavná iniciatíva prišla z vládneho Smeru ale aj ďalších koaličných strán, možno vaše hodnotenie na úvod, že sa to podarilo takouto väčšinou."

Ján Podmanický (Smer-SD), poslanec NR SR, Výbor pre sociálne veci: "Ja som mal tú česť byť pri vzniku toho zákona, pretože spolu s poslancami, pánom poslancom Petrákom a Glváčom sme boli predkladatelia tejto normy, zároveň sme cítili aj dosť veľkú zodpovednosť, pretože to bola právna norma, ktorá mala veľký dopad na našu spoločnosť. Dotkne sa viac ako 760-tisíc pracujúcich ľudí na Slovensku, takže k tomu celému procesu sme pristupovali veľmi zodpovedne a mali sme záujem tú normu pripraviť tak, hoci nám to rokovací poriadok neukladá, aby sme o nej rokovali aj so zástupcami zamestnancov, aj so zástupcami zamestnávateľov, akže sme sa priebežne zúčastňovali aj tých tripartít, aby sme pripravili normu, ktorá prežije obdobie tejto vlády. Práve preto sme rokovali so sociálnymi partnermi a preto sme hľadali takú podobu, ktorá bude čo najviac akceptovaná aj zo strany zamestnávateľov aj zamestnancov..."

Norbert Dolinský: "To neboli jednoduché rokovania..."

Ján Podmanický: "Aj sme rešpektovali niektoré ich pripomienky práve preto, aby vznikla právna norma, ktorá bude trvalo udržateľná, ktorá bude fungovať aj po, aj v budúcom vládnom období. Napokon to, že hlasovalo za túto normu skoro 120 poslancov, teda..."

Norbert Dolinský: "119 presne."

Ján Podmanický: "...okrem poslancov zo Slobody a Solidarity skoro všetky poslanecké kluby, je znakom toho, že tá naša slovenská spoločnosť a slovenská politika sa začína stávať solidárnejšou k pracujúcim ľuďom a v podstate sme sa zhodli na tom, drvivá väčšina poslancov Národnej rady, že ak sa štátu ekonomicky darí, ak tie makroukazovatele sú veľmi dobré, ak je nezamestnanosť na historickom minime, tak je čas, aby to pocítili v oveľa väčšej miere aj pracujúci ľudia na Slovensku."

Norbert Dolinský: "Ďakujem veľmi pekne. Pán Heger, vy ste mali ešte predtým veľmi podobný návrh, ktorý predstavoval sám Igor Matovič, kde ste hovorili o príplatkoch za prácu v sobotu a v nedeľu, takto to bolo postavené. To znamená, zrejme v tomto prípade ale zdieľate tú filozofiu Smeru, čo sa týka príplatkov."

Eduard Heger (OĽANO), poslanec NR SR, Výbor pre hosp. záležitosti: "Presne tak, tak už aj z nášho názvu Obyčajní ľudia hovorí, že stojíme na strane obyčajných ľudí, snažíme sa zastávať práve tých najslabších a preto vidíme, že účel je splnený. Tento zákon prišiel do platnosti a bol to náš zákon, ktorý sme priniesli, aj keď aj pán Podmanický hovorí, že bol pri tom, tak áno, bol pri tom, keď počúval v pléne, keď sme tento zákon prinášali, túto filozofiu a ja by som len možno ukázal, že viete, takto ste vlastne aj vy, pán Podmanický, hlasovali, keď sme ho predkladali my 8. 2. bolo hlasovanie prvýkrát práve o príplatkoch za sobotu a nedeľu a vidíme teda, že po roku sa to stalo týmto opatrením, že ješitnosť vlastne vládnej strany alebo vládnej koalície, že nebola ochotná pracovať s našim návrhom, tak spôsobila, že ste pripravili ľudí o niekoľko stovák eur, tým, že príde do platnosti vlastne až teraz v máji. Ale ako hovorím, my sme radi, že toto riešenie je tu, že proste ste si ho aspoň adoptovali, ste nám ho prebrali, ale o to nám nejde, pretože nám ide o dobro ľudí a toto sa udialo, takže z tohto pohľadu účel je splnený a my robíme pre ľudí."

Norbert Dolinský: "Je to pochopiteľne otvorená diskusia..."

Ján Podmanický: "Ak by som mohol zareagovať, pretože..."

Norbert Dolinský: "Ale keď tak jednu vetu, lebo rád by som dokončil to prvé kolo a potom nech sa páči."

Ján Podmanický: "...pretože pán poslanec nás obvinil, že sme my pripravili ľudí o nejaké príjmy. Pán poslanec, ja skôr vnímam takéto návrhy ako určité predvádzanie sa opozície, že priniesť do parlamentu čo najviac návrhov, bez nejakej dlhšej, hlbšej diskusii s partnermi, to znamená s poslancami iných politických strán, že mám z toho niekedy až pocit, že vám ani tak nejde o to, aby nejaký návrh zákona prešiel, ale vám ide o to, aby ste získali nejaké politické body. Lebo sú aj pozitívne prípady, napríklad váš bývalý kolega, pán poslanec Vašečka bol v minulom období za mnou, že chce pripraviť nejakú normu, ktorá pomôže rodinám, ktoré majú viac detí a to bol správny postup, prišiel za mnou, išli sme spoločne za ministrom financií a spolu sme, spolu s odborníkom z ministerstva financií niekoľko mesiacov pracovali na právnej norme, ktorá nakoniec bola schválená, dnes je účinná..."

Norbert Dolinský: "Čiže chýbala vám diskusia v tomto prípade, alebo teda iniciatíva zo strany opozície..."

Eduard Heger: "... len kratučko, lebo..."

Norbert Dolinský: "Naozaj jednu vetu, potom páni, vy dvaja budete mať slovo."

Eduard Heger: "...naozaj, viete, lebo tu nejde o vaše pocity, tu ide o to, že prinášame riešenia pre ľudí a ten parlament je na to, aby sme o tom diskutovali, vy ste mohli diskutovať, bolo to v prvom čítaní, takže nezavádzajme zase verejnosť tým, že sme nediskutovali. My sme ho priniesli ako prvé čítanie, veď to je proces, legislatívny proces v Národnej rade."

Norbert Dolinský: "Ďakujem veľmi pekne, páni... Ak dovolíte páni, pán Baláž aj Slovenská národná strana bola za zmenu Zákonníka práce, ale vy ste mali ešte tú podmienku, respektíve požiadavku trinásteho a štrnásteho platu, ale tá sa stala alebo dostala do toho zákonníka len na báze dobrovoľnosti. Je spokojnosť zo strany SNS práve, že toto sa udialo?"

Radovan Baláž (SNS), poslanec NR SR, Výbor pre financie a rozpočet: "Čo sa týka tých trinástych a štrnástych platov, tak táto téma bola z našej strany komunikovaná dlho, zhruba deväť mesiacov sme sa snažili predstaviť verejnosti našu víziu, akým spôsobom tie platy trináste a štrnáste by mali vyzerať a konečne sme našli ten systém, akým spôsobom by malo dochádzať k vyplácaniu. To, že sme to dali ako pozmeňovací návrh k návrhu pána Podmanického a jeho kolegov do Zákonníka práce, je to legitímny nástroj, nakoľko odmeňovanie zamestnancov súvisí so Zákonníkom práce, čiže ... tej ideovej sa nám to zdalo ako najlepšie riešenie, že do tohto zákona zahrnieme aj nový inštitút trinástych a štrnástych platov, ktoré zo začiatku budú, ako ste spomenuli, na báze dobrovoľnosti."

Norbert Dolinský: "To znamená, máte nejakú víziu legislatívne, kedy sa to malo dostať do zákona teda aby to bolo povinné?"

Radovan Baláž: "No už pán predseda Danko vravel, že určite v budúcnosti, keď na to bude mať mandát, tak by sme radi tú povinnosť zaviedli u tých veľkých zamestnávateľov, ktorí ale dostali od štátu investičnú pomoc. Čiže štát niečo mu dá, tak aj štát má právo od toho zamestnávateľa niečo pýtať naspäť. A toto sa nám zdá ako férová voľba, že ak sa zaviaže štát, že pomôže niektorej spoločnosti či už na daňových úľavách, tak potom bude vyžadovať od toho veľkého zamestnávateľa, ktorý poberá investičnú pomoc, aby aj on svojim zamestnancom mohol poskytnúť takýmto spôsobom trináste a štrnáste platy a tým zvýšil čistý príjem obyvateľov a zamestnancov."

Norbert Dolinský: "Čiže opäť zlepšenie životnej úrovne. Pán Galek, už tu zaznelo aj pána Podmanického, aj predtým od ministra práce, že naozaj SaS hlasovala proti zmene Zákonníku práce ako jediná opozičná strana, ešte plus tam boli štyria opoziční poslanci z rôznych strán. Prečo sa SaS tak rozhodla?"

Karol Galek (SaS), poslanec NR SR, Výbor pre hosp. záležitosti: "Pán Podmanický povedal pred chvíľkou číslo ľudí, ktorých sa toto opatrenie dotkne, ale my v strane SaS tvrdíme, že toto opatrenie sa dotkne všetkých a to v negatívnom zmysle. Jediný, kto z toho v konečnom dôsledku bude profitovať, je práve ten štát. Všetci to pocítia v nejakom tom zdražení. Ja si dovolím ilustrovať to na jednej tabuľke, v podstate je to príklad minimálnej mzdy, o ktorej sa dneska hovorí, ale princíp je rovnaký. To znamená, ak sa nám dneska, dnes zvýši priemerná alebo teda minimálna mzda o tých 40 euro..."

Norbert Dolinský: "To je to avizované číslo tento týždeň..."

Karol Galek: "To je to avizované číslo, s ktorým prišiel aj pán Fico, zamestnanci to pocítia sumou asi 26 eur, štát 36 a zamestnávateľ 62. V konečnom dôsledku to ale bude znamenať, že týchto 62 euro si ten zamestnávateľ ako podnikateľ premietne do cien tovarov a služieb. Automaticky toto pochopiteľne zaplatíme..."

Norbert Dolinský: "A týka sa to aj príplatkov podľa vás, lebo trošku ste odbočili, aj keď nemám..."

Karol Galek: "Áno, týka sa to, presne tento istý systém sa týka aj tých príplatkov iných, dovolím si tvrdiť nesystémových opatrení, ktoré boli prerokovávané na tejto schôdzi. Jedná sa tak isto o veľmi nepoctivé opatrenie, ktoré povedie k prehlbovaniu regionálnych rozdielov. Pretože tí zamestnávatelia, ktorým sa darilo, ktorí si to mohli dovoliť, tak tieto príplatky už mali aj v minulosti, nerobili s tým žiadne problémy. Potrebovali si udržať tých svojich zamestnancov, no a teraz to zavádzame plošne pre všetkých, aj pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť. To sú hlavne tí malí podnikatelia, ktorí žijú možnože naozaj iba z pár euro zisku mesačne. No a tak isto tu bolo povedané, že keď sa štátu darí, tak mali by to pocítiť aj tí ľudia. Ale toto je dosť taká pomýlená rétorika. My tvrdíme niečo úplne iné. Štátu sa má dariť vtedy, keď sa darí, štátu by sa malo dariť v tom druhom rade. To znamená v prvom rade sa má dariť tým ľuďom a potom to má pocítiť aj ten štát. Pretože takéto rôzne opatrenia sú iba tým, že my ľuďom z jedného vrecka berieme bankovky a do druhého im sypeme naozaj drobné a ešte aj tie im veľmi výdatne zdaníme."

Norbert Dolinský: "Tu asi najprv pán Podmanický, potom pán Heger sa hlási o slovo."

Ján Podmanický: "Pán poslanec, nikdy v moderných dejinách Slovenska sa našim slovenským firmám tak nedarilo, ako sa darí posledné roky. Rastú im zisky, rastie počet nových firiem, rastie počet firiem, ktorým sa zvyšuje zisk, klesá nám počet firiem, ktoré sú v strate. To je jeden rozmer. Druhý rozmer, podiel miezd v Slovenskej republike na hrubom domácom produkte je 36 percent. Podiel miezd v západných štátoch Európskej únie je skoro 50 percent. Naopak, podiel zisku na Slovensku z HDP je okolo 50 percent, na západe je to ináč, je to 36 percent. To znamená, je tu obrovský priestor na to, aby firmy zo svojho zisku ukrojili a dali to svojim zamestnancom. Kedy inokedy má vláda tlačiť na zamestnávateľov, aby dvíhali platy a dvíhali príplatky, ak nie v období, keď sa darí štátu a keď sa darí aj firmám. Teraz je na to jedinečná doba, aby to, že sa štátu darí, pocítili aj ľudia, ktorí pracujú. A že to nijakým spôsobom nepoškodzuje podnikateľov, tak to môžeme veľmi dobre demonštrovať aj na tých okresoch, kde máme vyššiu nezamestnanosť..."

Norbert Dolinský: "Prídeme k tomu, prídeme k tým rozdielom."

Ján Podmanický: "Napriek dvíhaniu minimálnej mzdy, poslednú vetu, napriek dvíhaniu minimálnej mzdy, na ktorú tlačí vláda, sa aj v týchto okresoch, kde máme najvyššiu nezamestnanosť, stále nezamestnanosť znižuje. Takže neplatia vaše slová."

Norbert Dolinský: "Pán Galek, jednu vetu a potom pán Heger."

Karol Galek: "Ak môžem, rád by som na to zareagoval. Máme tu aj indexy, napríklad index pružnosti zamestnávania. Tento index hovorí o tom, že dneska sme zo 41 hodnotených krajín na 26. mieste. Podľa prepočtov práve zavedenie týchto príplatkov nás hodí na 36. miesto. Prečo nejdeme radšej, keď sa naozaj tomu štátu tak darí, cestou zníženia odvodov alebo daná alebo poďme odbúrať byrokraciu administratívy. Ja si myslím, že toto by naozaj pomohlo plošne všetkým a nie iba zopár zamestnancom. Súčasne to poškodí tých zamestnávateľov."

Norbert Dolinský: "Ďakujem pekne. Pán Heger."

Eduard Heger: "Ja by som doplnil. Lebo tu si musíme uvedomiť, že ľudia, ktorí pracujú cez víkend a v noci, naozaj tá práca je ťažšia, ak sa bavíme o noci a my musíme naozaj ako politici mať pochopenie pre túto skupinu ľudí a preto sme s tým návrhom prišli do parlamentu, aby tieto príplatky boli. Na druhej strane, zodpovedná vláda, pán Podmanický, aby sme možno, by som nadviazal aj na vás, by mala vytvárať také prostredie, aby aj tí podnikatelia, aby to podnikateľské prostredie mohlo rásť, aby tí podnikatelia práve v časoch, keď sa štátu darí, lebo sa darí, povedzme si na rovinu, od roku 2012, kedy prišiel Smer druhýkrát do vlády, tak nárasty len daňových príjmov sú štyri miliardy vyššie. Čiže vy vidíte, že pociťujete v rozpočte veľké príjmy, ktoré generujú tieto firmy a štát musí vyjsť v ústrety tým, ktorí mu tie peniaze generujú. Tu už nemôžme žiť v ére, kde štát je nepriateľom vlastným obyvateľom a podnikateľom."

Norbert Dolinský: "Čiže hovoríte niečo podobné ako pán Galek, to znamená čo sa týka napríklad odvodového zaťaženia podnikateľov, nejaké úľavy..."

Eduard Heger: "Presne tak, byrokracia je to, na čo podnikatelia poukazujú ako prvé a verím, že sa tomu ešte budeme venovať, ja by som len chcel povedať, že tie príplatky sú dôležitá vec, pretože zohľadňujú práve to sťaženie profesie, ktoré pracujú v nedeľu, sobotu a cez víkend. Na druhej strane, ak štát chce byť férový, tak práve sa podelí o tie vyprodukované peniaze, ktoré to ekonomicky aktívne obyvateľstvo produkuje tak, že vyjde v ústrety aj tým podnikateľom a nielen to, čo aj kolega Galek prezentoval, že si vlastne z každého zvýšenia potiahne väčšiu čiastku ako samotní ľudia."

Norbert Dolinský: "Pán Baláž, pokojne, potom, dobre, aby sme dodržali isté poradie, lebo pán Baláž sa už dlhšie hlási, pokojne zareagujte a možno aj to čo tu páni z opozície hovorili a aj Slovenská národná strana sa tým vôbec netají, že teda chce aj podporu podnikateľov na Slovensku, aj váš predseda to hovoril pred voľbami, že keďže zamestnával sám, že vie, aké to je zložité. Nakoľko Slovenská národná strana chce a dokáže vôbec presadiť možno nejaké zlepšenie podmienok pre samotných podnikateľov?"

Radovan Baláž: "Ale zlepšenie podnikateľského prostredia samozrejme mala Slovenská národná strana vo svojom programe, aj ... volebného obdobia, znížila sa, o jeden percentuálny bod sa znížila daň z príjmu právnických osôb, zrušili sa daňové licencie tento rok, zvýšili sa paušálne výdavky pre živnostníkov a to nie sú malé položky do štátneho rozpočtu, ktoré majú za následok, že ten príjem bude nižší, čiže musíme ho nahrádzať lepším výberom daní. Čo sa týka toho zlepšenia podnikateľského prostredia, už bolo avizované, že tzv. druhý sociálny balíček, ktorý má byť predstavený zhruba do mesiaca, v tých základných rysoch, sa bude týkať práve aj tých malých a stredných podnikateľov. Čiže treba si počkať, s čím prídeme, predstavíme vám to, určite tam budú aj opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia. Samozrejme, nie sme nejakí samovrahovia. My si plne uvedomujeme to, že strední a malí podnikatelia ťahajú túto krajinu, platia dane, čiže treba im vyjsť v ústrety, treba im zlepšovať to podnikateľské prostredie, určite aj niektoré byrokratické nástroje, ktoré v štáte sú a sú nezmyselné, poďme sa o nich rozprávať, vyviňme aktivitu k tomu, aby sme ich zrušili, my sme všetko za to. K tým sociálnym balíčkom ešte poslednú poznámku, ja by som sa nebál toho, že štát nejakým spôsobom zvyšuje tú príjmovú stránku na strane obyvateľstva, stále ešte na Slovensku je relatívne veľká medzera medzi produktivitou práce a samotnou výškou vyplatených miezd. Čiže tam Slovensko myslím si, že v tomto bode a prijatím týchto opatrení nestráca nejakú konkurencieschopnosť oproti svojím kolegom."

Norbert Dolinský: "Pán Podmanický, potom pán Galek a Heger, takto ste sa hlásili v poradí, nech sa páči."

Ján Podmanický: "Ja si myslím, že zhodneme sa na tom, že priestor, ktorý pred nami stojí a kde sa vieme dohodnúť naprieč politickým spektrom, je znižovanie byrokracie celkovo v štátnej správe a špeciálne teda vo vzťahu k podnikateľom. Naozaj tu je veľký priestor na to, aby sa hľadali hlavne množstvo takých nezmyselných opatrení, ktoré zbytočne sťažujú život obyvateľom aj podnikateľom. Na druhej strane, množstvo takých nezmyselných opatrení, ktoré zbytočne sťažujú život obyvateľom aj podnikateľom, na druhej strane treba si povedať, prečo byrokracia existuje. Byrokracia existuje preto, pretože máme veľa nepoctivých podnikateľov aj veľa nepoctivých ľudí a práve tá prehnaná evidencia v záujme nejakej transparentnosti, v záujme nejakej spravodlivosti a hospodárnosti, tak toto všetko vedie k nárastu byrokracie. Čiže musíme oddeliť tú byrokraciu, ktorú potrebujeme, aby sme predchádzali nejakým stratám, lebo na jednej strane hovoríme, že chceme väčší výber daní, musíme lepšie dohliadať napríklad na nadmerné odpočty DPH a podobne. Na druhej strane, nedá sa to celkom bez nejakej byrokracie. Čiže máme byrokraciu potrebnú, ktorá je v prospech štátu a my musíme odhaľovať tú byrokraciu, ktorá je naozaj nezmyslená. Ja vám ponúkam, pán poslanec Heger, spracujme nejaký balík takých tých práve tých drobných nezmyselností, ktorí zbytočne ľudí obíjajú, poďme nejakou veľkou normou antibyrokratickým zákonom, ale pracujme na tom ako tím, pracujme na tom nejaké obdobie, vychytajme tie muchy a poďme na to takto. Nepredbiehajme sa, lebo to je ako medzi malými deťmi, že kto niečo skôr podá. Ak nám ide o vec, tak na tom pracujme spoločne a predložme spoločnú normu, ja som na to pripravený."

Norbert Dolinský: "Ale minister hospodárstva Peter Žiga už avizoval antibyrokratický balíček, ja o tom chcem diskutovať na budúci týždeň... Pán Galek, nech sa páči."

Karol Galek: "Viackrát tu zaznelo to, že všetci chceme, aby naozaj tí ľudia viacej zarábali. Ale toto sa naozaj dá dosiahnuť aj iným spôsobom. My tým ľuďom nechajme radšej tie peniaze priamo v peňaženkách cez tie nižšie dane, cez tie nižšie odvody. Toto by mal byť jednoducho systémový krok, ktorý by sme mali zaviesť. Dnes máme ekonomický rast, ale keď sa pozrieme na čísla, tak zistíme, že spomedzi V4-ky sme na tom najhoršie. Ten rast je najpomalší a súčasne nám aj najpomalšie klesá nezamestnanosť a otázka je, že či práve takýmto opatrením dosiahneme to, že napríklad tá nezamestnanosť nám začne nejakým spôsobom rýchlejšie klesať. Asi nie, pretože už len Makyta ohlásila prepúšťanie z dôvodu zavedenia trinásteho a štrnásteho platu. Ozývali sa práve pri tomto návrhu samotní pekári. Jednoducho toto sú návrhy, ktoré by mali byť poňaté omnoho systémovejšie a bolo tu tak isto hovorené o tom, že je to opatrenie, ktoré má byť dlhodobé. Ale opäť, ak to má byť dlhodobé opatrenie, teda aj na zlé časy, pretože včera sme sa dozvedeli, že práve od roku 2020 má dôjsť k nejakému útlmu toho hospodárskeho rastu. Tak to opatrenie by naozaj malo byť plošné a mali by z neho figurovať všetci. A keď sme sa bavili o tej byrokracii, vyzývali ste pána Hegera na niekoľko opatrení, ďakujem pekne, ja vám hneď dám niekoľko podnetov, lebo vy ste povedali o tom, že máme tu podnikateľov, ktorých treba postihovať, pretože sú nepoctiví. Ale je tu prebujnelá byrokracia, zbytočné zaťaženie tých podnikateľov. Máme tu BOZP, preškoľovanie vodičov, máme tu povinnú zdravotnú službu. Jednoducho toto sú veci, ktoré..."

Norbert Dolinský: "Vy ste mali tých 40 návrhov, o tom hovoríte, teraz..."

Karol Galek: "Presne tak, toto sú všetko veci, ktoré môžeme pomerne jednoducho škrtnúť a tým podnikateľom sa bude omnoho ľahšie dýchať."

Ján Podmanický: "Môžem zareagovať..."

Norbert Dolinský: "Jednu vetu a potom pán Heger."

Ján Podmanický: "Pán poslanec, vy na jednej strane navrhujete, aby sa znížili dane, znížili sa odvody, teda inými slovami navrhujete, aby sa znížil príjem finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu. Na druhej strane rovnako tak prichádzate s množstvom návrhov, kde treba zvýšiť učiteľom, zvýšiť zdravotným sestrám, zvýšiť lekárom, treba investovať do nemocníc, treba investovať do diaľnic. To sa jednoducho, pán poslanec, vylučuje. Nedá sa aj znižovať príjmy štátu, aj zvyšovať výdavky štátu. To jednoducho nemôže fungovať. To znamená, my sa môžeme zhodnúť na tom, že treba efektívnejšie spravovať štát, tam sú vždy rezervy, tam je vždy priestor, aj keď myslím si, že sa veľmi posúvame dopredu. Vidno to napríklad ako sa zvyšuje výber dane z pridanej hodnoty. Ale toto je jedná cesta. A ešte na margo, jednu poznámku..."

Norbert Dolinský: "Jednu vetu som vás poprosil, tak ešte dopovedzte..."

Ján Podmanický: "Viete, podnikatelia a česť tým podnikateľom, ktorí sa starajú o dobré podmienky pre svojich zamestnancov. Ale je tu veľká skupina podnikateľov, ktorá by bola najradšej, keby neexistoval Zákonník práce a normy, ktoré pomáhajú zamestnaným ľuďom Takto niekedy mi to tak pripomína, že takto sa bránili otrokári v Spojených štátoch amerických zrušeniu otroctva, lebo argumentovali tým, že to ohrozí ich podnikanie. Takže pán poslanec, táto mantra, túto mantru jednoducho ja odmietam. My musíme hľadať vyvážené, rovnovážne prostredie pre zamestnávateľov a hlavne zamestnancov."

Norbert Dolinský: "No je naozaj pravdou, ak dovolíte, aby predsa všetci mali rovnaký priestor približne teda mali by mať úplne rovnaký, ale nie sme v predvolebných diskusiách. Naozaj častou, teda častou argumentáciou koalície, že nedá sa na jednej strane znižovať odvodovú záťaž, na druhej strane pridávať na platoch, ako teraz povedal pán Podmanický. Pán Heger, vy vidíte tie rezervy?"

Eduard Heger: "...poopravil viacero výrokov, lebo napríklad pán Podmanický hovorí, že nemôžme znižovať príjmy. Ale veď tu nikto nehovorí o znižovaní príjmov. Ak ste si nevšimli, pán Podmanický, každý rok tie príjmy rastú, štát má viac peňazí ako mal predchádzajúci rok, má viac ako má prognózy. Čiže my len hovoríme, podeľte sa s týmto rastom, nieže vy musíte, budete mať menej peňazí. Vy budete mať toľko isto peňazí, dokonca budete mať viac, a z toho viac môžete odkrojiť na to, aby ste dali aj do zníženia odvodov, napríklad. Potom po druhé, keď hovorí pán Baláž o tom, že aké tu máme podnikateľské prostredie. No tak pozrime sa na štatistiky, Doing Business, každoročne sa prepadávame. Keď si pozriete samotné čísla v 16-tom 29. miesto, v 17-tom 33. miesto, v 18-tom 39. miesto. Takže zrejme to tak úplne nie je. Podnikateľská aliancia Slovenska, tiež teraz vyšlo nové hodnotenie, o 2,2 percenta sme sa prepadli. Takže nie je to úplne tak ako hovoríte. Áno, robíte nejaké opatrenia, ale podnikatelia to stále až tak necítia a ja by som chcel teraz povedať jeden príklad, lebo pán Galek natienil práve ten byrokratický index. Jeden mesiac tí podnikatelia strávia len práve byrokratickými vecami, ktoré vymenoval a tento mesiac by sa mohli venovať podnikaniu, keby sme im to zjednodušili. A práve tí malí podnikatelia, za ktorých aj my prinášame riešenia, tak vlastne oni, keby dostali ročnú koncesiu a ..., tuto nejaký základný paušál máš do troch zamestnancov a nemusíš sa o nič starať, tak už len tým by si veľmi vydýchli. Ale chcem vám povedať, že tu je ďalšia dôležitá vec. Vy hovoríte, že urobme nejaký balíček. No my prinášame tie riešenia. My máme aj v zmluve so Slovenskom viacero a teraz prednedávnom na decembrovej myslím schôdzi som prednášal práve návrh, aby legislatíva platila, ktorá sa týka podnikateľského prostredia, len raz za rok, aby prichádzala do platnosti. Pretože na to sa sťažujú najviac, že je toľko zákonov, ktoré prichádzajú, ktoré na nich vplývajú, že oni ich nestíhajú sledovať a to hovoria samotní právnici. Samotní právnici povedia, že my dneska nevieme obsiahnuť všetku tú byrokraciu a tie zákony, ktoré tu sú..."

Norbert Dolinský: "Dobre, tak ste povedali konkrétne jedno riešenie, teda koncesiu..."

Eduard Heger: "Áno a poslednú, a teda aj to, že aby tie zákony platili k 1. 1. daného roku. A už len poviem posledné, keď hovoríte o tých podnikateľoch a stále tu rozprávate o tom, akých tu máme otrokárov alebo podobne. Tak ja vám poviem napríklad čo robí štát. Štát príde k malej predavačke kvetín a takýmto spôsobom sa jej odplatí a to, že robí svoju prácu. Dojde na kontrolu a má displej otočený opačne ako k zákazníkovi a dostane 100 euro pokutu. Toto je to, kde štát vychádza v ústrety? A takýto príkladov by som mohol menovať viacej, ale toto je vyslovene ten, ktorý hovorí za to, za všetko ako štát pristupuje naozaj k tým kontrolám."

Norbert Dolinský: "Dobre. Na toto bude pán Baláž teraz odpovedať, dobre pán Podmanický? Je tak isto poslanec vládnej koalície, tak nech sa páči, reagujte."

Radovan Baláž: "K tým trinástym a štrnástym platom, odkážte tej spoločnosti, ktorá ide kvôli tomuto prepúšťať, že to je dobrovoľné..."

Karol Galek: "Príplatky..."

Radovan Baláž: "Ospravedlňujem sa, pomýlil som sa... Dobrovoľné boli predtým, dobrovoľné ostávajú aj teraz. Čo sa týka toho podnikateľského prostredia, netvrdím, že všetko je super. My sme vo vláde necelé dva roky, snažíme sa presvedčiť našich koaličných partnerov, aby sme posunuli niektoré veci dopredu. Ako spomínam, do mesiaca bude predstavený ten antibyrokratický balíček zo strany vlády. My ako poslanci vládnej koalície budeme mať tiež k tomu čo povedať, či s tým súhlasíme, doplníme o svoje návrhy tak, aby sme uľahčili život podnikateľom."

Norbert Dolinský: "A už viete aj nejaké konkrétne veci? Lebo pokiaľ viem, tak tá diskusia ešte neprebehla na koaličnej úrovni."

Radovan Baláž: "V tomto budem držať..."

Norbert Dolinský: "Prípadne Slovenská národná strana či má nejakú konkrétnu predstavu?"

Radovan Baláž: "Návrhy máme, ale budem držať bobríka mlčanlivosti, necháme si to pre našich koaličných partnerov. Najprv nech vláda príde s tým návrhom, bude tam veľa vecí zapracovaných aj z našej strany, určite, pretože to podnikateľské prostredie treba stále zlepšovať, pretože doba sa mení, celý svet sa mení okolo nás a treba sa prispôsobovať, aby sme zachovali tú konkurencieschopnosť Slovenska. To asi ide každému čo tu sedíme, o to. Čiže naozaj by som nebol dajako proti tomu, že či niekto je koaličný alebo opozičný. Tie rozumné návrhy, ktoré máte, prečo pán kolega, neprídete skorej za nami, než to dáte do pléna? Normálne predtým ako sme my postupovali pri Zákonníku práce..."

Eduard Heger: "Chápem to tak, že prvé čítanie k tomu, že to prednášame do Národnej rady a potom ide druhé čítanie a medzi tým môže sa udiať tá diskusia..."

Radovan Baláž: "Dobre viete, že ťažko sa reaguje v tej sále, nemusí to tam všetko obsiahnuť, radšej si to vydiskutovať za stolom, radšej päť hodín byť niekde na káve a rozprávať sa o tom a možno z toho príde nejaký zmysluplný návrh. Ja som sa naučil teraz, keď sme robili ten Zákonník práce, spolu s kolegami, to je posledná veta, dva a pol mesiaca sme žili s týmto návrhom. Dennodenne sme s tým papierom vstávali a s tým papierom aj zastávali. Nespočetne veľa stretnutí na úrovni tripartity, s ministerstvami, z koaličnými poslancami, strašne veľa diskusií sme mali a to nás obohacovalo, aby sme mali ten komplexný návrh, ktorý bol vo finále úspešný aj u opozičných poslancov. Stálo to za to. Čiže ja by som skôr šiel tou cestou, ak máte..."

Norbert Dolinský: "Čiže skôr diskusia v tomto prípade."

Radovan Baláž: "Predtým diskusiu samotnú, predtým než to pôjde do pléna."

Ján Podmanický: "Ja len chcem doplniť, lebo prijatie akéhokoľvek zákona je veľmi vážna vec, pán poslanec. A vy síce hovoríte, že vy niečo nahodíte v prvom čítaní a chcete, aby sa o tom diskutovalo, potom v druhom čítané sa to poopravuje. No len to nie je celkom správna cesta, lebo v druhom čítaní sa nedajú zásadné zmeny, keď je zákon chybne nastavený, nedajú sa v druhom čítaní celkom opraviť. Čiže preto pred prvým čítaním treba prísť. A že sa to dá, veď to vieme ilustrovať na množstve príkladov. Ja som jeden spomenul, že keď je seriózny záujem zo strany opozície prijať nejakú dobrú normu, na ktorej sa vecne zhodneme, tak sa musí pripravovať dopredu. Musia do toho vstúpiť aj odborníci z ministerstiev..."

Norbert Dolinský: "A to bola, ak dovolíte, páni..."

Ján Podmanický: "Prepáčte, dokončím, musia do toho vstúpiť aj odborníci z ministerstiev, musia do toho vstúpiť aj zainteresovaní partneri, aby tá norma bola kvalitná. Nedá sa to tak, pán poslanec, že na kolene pripravíte nejakú normu, preložíte ju, prvýkrát o nej hovoríte až v prvom čítaní a potom sa čudujete, že nie je podporená."

Norbert Dolinský: "A to bola aj výtka voči opozičnej SaS, keď ste, ak dovolíte, pán Heger, budete môcť reagovať, ale pán Galek sa už dlhšie hlási. Ale to bola aj výtka, keď ste vy prišli s tými 40 návrhmi na zlepšenie podnikateľského prostredia, že tam nebola predtým nejaká diskusia, že ste to priamo hodili do pléna. Prečo opozičné strany možno v tomto prípade nie sú aktívnejšie aj takto. Nech sa páči."

Karol Galek: "Nie je pravda. Niektoré zákony skutočne sú komunikované aj dopredu, ja som mal viacero pozmeňovacích návrhov, napríklad zákon o regulácii, ktoré som komunikoval aj priamo s ministerstvom hospodárstva. V konečnom dôsledku ministerstvo hospodárstva jeden z tých návrhov si skutočne osvojilo, ale tak ho pretočilo, že tá podstata úplne zanikla. Potom pán minister Žiga následne na mňa v pléne ukazoval, že prečo nie som ochotný podporiť tento zákon, keď oni boli ochotní adaptovať jednu zo šiestich pripomienok, aj to v úplne opačnom garde, ako som ja navrhoval. Čiže, bohužiaľ, k tomuto dochádza. Ale iná skúsenosť, vezmeme si samotnú koaličnú zmluvu. Koaličná zmluva vám dneska hovorí to, že ak príde nejaký opozičný návrh, tak vy tento nepodporíte. Toto je jednoducho mantra, ktorú som počul od viacerých koaličných politikov a doteraz sa jednoducho týmto riadili všetci..."

Ján Podmanický: "Ja to len doplním, tam je iné ustanovenie. Tam je ustanovenie, že hlasovanie niektoré z koaličných strán s opozíciou je neprípustné. Ale samozrejme, musí fungovať nejaká dohoda, že vy prídete napríklad za mnou, že chcete s niečím prísť, tak ja rokujem najskôr vo svojej strane, potom rokujeme s koaličnými partnermi. To musí takto fungovať, aby bol nejaký poriadok v tom..."

Radovan Baláž: "Bolo už niekoľko opozičných návrhov, ktoré prešli aj koalíciou, ja som s pánom, vašim kolegom Eugenom Jurzycom, dva pozmeňováky sme dávali spoločne a prešli. A bola to dohoda na úrovni koaličných strán všetkých. Čiže ak naozaj prídete s dobrým návrhom, ktorý má zmysel, my nemáme problém to podporiť. Ja som s pánom Jurzycom v dvoch návrhov podpísaný, a som na to rád a hrdý."

Norbert Dolinský: "Nech sa páči, pán Heger."

Eduard Heger: "Viete, kolegovia, aby som priniesol do toho trošku opäť viacej svetla, lebo vy hovoríte napríklad návrh na kolene. To nie je návrh na kolene, veď toto je debata, my sme nepriniesli žiadne koleso. To, že majú byť k 1.1. zákony schvaľované, to je aj v dokumentoch ministerstva hospodárstva, keď si pozriete. Čiže len ministerstvo hospodárstva to nepredložilo do parlamentu, čiže to sú už prediskutované, prežuté veci a my to prinášame do parlamentu a stretávame sa s tým, že no, nie, musíte to s nami najprv prediskutovať na káve, alebo niekde. Ako prepáčte, toto sú veci, ktoré už sú v dokumentoch aj vládnych na ministerstve hospodárstva, už sú tam niekoľko rokov. Len nebol ten skutok, viete, na papieri je veľmi veľa dobrých riešení, a to je to, na čo aj my poukazujeme. Že už je čas, aby aj vláda začala tie svoje plány, ktoré si dala na papier aj realizovať, a nielen ich nechávala v šuplíku a po dvoch rokoch vládnutia, pán minister hospodárstva vyhlási vojnu byrokracii. Veď Smer je desať rokov, viete, to by som pochopil, keby ju vyhlásil už tretíkrát, ale on ju ide prvýkrát vyhlásiť. Čiže to je to, na čo chcem poukázať, že tie riešenie tu sú a dobre, môžeme sa teraz porozprávať po tejto relácii, ale chápete, to sú veci, ktoré sú aj vo vládnych dokumentoch."

Norbert Dolinský: "Aby to nebolo o politike medzi jednotlivými stranami, poďme aj trošku konštruktívnejšie diskutovať, páni, ja by som to rád posunul..."

Ján Podmanický: "Ja v tom vidím takú vašu tvrdohlavosť, pán poslanec. My vám tu aj s pánom poslancom Balážom sústavne opakujeme, že sme pripravení o vašich návrhoch rokovať, pokiaľ ich myslíte seriózne a hovoríme vám, že rokovanie musí začať pred podaním návrhu zákona do parlamentu. Čo je na tom to neetické, alebo vy to chcete zhodiť, že si pritom kávu dáme. No ja mám kávu rád, tak môžeme si pri tom kávu dať. Ale je to predsa normálny postup, keď chceme, aby nejaká právna norma prešla, vy keď chcete, aby prešla nejaká právna norma, že normálne o tom rokujete s koaličnými stranami. Čo je na tom to také to neprijateľné, že sa tomu takýmto spôsobom bránite. A hovoríme vám príklady, uvádzame vám príklady, kedy to naozaj funguje. Pretože vy môžete akokoľvek dobre myslieť tú normu, máte ju prežutú niekoľkými spôsobmi. Na Slovensku máme podrobný legislatívny proces, medzirezortné pripomienkové konania, legislatívnu radu vlády, množstvo orgánov, ktoré ten zákon, s ktorým vy chcete prísť, musia posúdiť aj zo širších súvislostí, pretože vy možno tuto čiastkovo máte záujem niečo zmeniť, ale neuvedomujete si, že sa to môže dotknúť x iných oblastí. Na to funguje aj tá spolupráca tých ministerstiev, na to je celý ten legislatívny a pripomienkovací proces, aby sa vychytali muchy. Čo je na tom pre vás neprijateľné, pán poslanec?"

Norbert Dolinský: "Samozrejme môžete zareagovať, ale prosím, otvorme aj tému znevýhodnené regióny, pretože aj kvôli tomu tu sme, nielen kvôli tomu, kto ako predkladá návrhy v rámci parlamentu Slovenskej republiky. Čiže pokojne zareagujte a prosím, skúste už aj zhodnotiť z opozičného pohľadu, ako vnímate vôbec tú efektivitu vynakladania istého úsilia tejto vládnej koalície, čo sa týka vyrovnávania regionálnych rozdielov. Nech sa páči, pán Galek."

Karol Galek: "Iba jednu vetu k tomu, čo vravel pán Podmanický a v nadväznosti na to, čím argumentoval aj pán Heger. Častokrát sa jedná o zákony, ktoré boli dokonca predkladané zo strany Smeru, alebo mala strana Smer ho vo vládnom programe. A nakoniec ten zákon je predložený do parlamentu a strana Smer sa zdrží, alebo hlasuje proti."

Ján Podmanický: "Ale to konkrétne znenie toho zákona môže byť iné, ja nechcem teraz hovoriť o konkrétnych prípadoch..."

Eduard Heger: "Ale sme prvom čítaní, tak nehovorme..."

Ján Podmanický: "Ale vy neviete v druhom čítaní potom zásadne meniť nejaké podstatné inštitúty, nedá sa to, pán poslanec..."

Eduard Heger: "Pozrite sa, samotné príplatky za prácu v noci a cez víkend ste musel odložiť na ďalšiu schôdzu, lebo ste rokovali s tripartitou. Čiže keď hovoríme..."

Norbert Dolinský: "Ja viem, že medzi Obyčajnými ľuďmi a Smerom to niekedy vrie, ale..."

Eduard Heger: "MPK, medzirezortné pripomienkové konanie, veď my tomu rozumieme, ale vy sami pri mnohých zásadných veciach, aj minulý rok sme to videli, veď to je to, čo vyčíta aj Európska komisia, to je to, čo vyčítajú aj podnikatelia, že vy sami nedodržujete legislatívny proces, a teraz mi idete hovoriť, že my sa máme ním riadiť. To je trošku také pokrytecké..."

Norbert Dolinský: "Pre ľudí je dôležité, či teda ten zákon je prijatý, alebo nie si myslím, a nezáleží na tom, kto ako..."

Ján Podmanický: "Pán poslanec, napríklad, o neserióznosti vašich zámerov s príplatkami svedčí napríklad to, že ste o tom nerokovali o sociálnymi partnermi. To je také vážne..."

Eduard Heger: "Aj vy ste s nimi rokovali až po prvom čítaní..."

Ján Podmanický: "Nie, nie, nie. My sme s nimi priebežne rokovali, a to je také vážne faux pas, tam sa ukázalo, že nemáte dobrý úmysel pri prijímaní príplatkov, že to bolo len predvádzanie sa a získavanie politických bodov. Keby ste mali úprimný záujem, rokujete so zamestnávateľmi, rokujete s odborármi. Nerokovali ste."

Norbert Dolinský: "Dobre, páni, znevýhodnené regióny. Ľudia, ktorí nás sledujú možno sa pýtajú, prečo teda neprichádzajú investície do dolín hladových, ako sa tak škaredo hovorí tomuto, a možno nechcú cestovať za prácou. Nakoľko je vláda efektívna? Ja som vám už tú otázku položil, tak nech sa páči, odpovedajte."

Karol Galek: "Mali sme teda teraz na rokovaní dva zákony, ktoré boli dosť protichodné. Jeden bol o investičnej pomoci a druhý bol práve o tých príplatkoch pre ľudí, ktorým by sa mala podporiť práve tá mobilita zamestnancov. To znamená, na jednej strane tlačíme peniaze do regiónov a na strane druhej tých ľudí z tých regiónov vyháňame. Dokonca tieto regióny vyľudňujeme a treba si uvedomiť, že v týchto regiónoch ale naďalej ostanú školy, škôlky, nemocnice, ostanú tam úrady, a toto všetko bude treba naďalej nejakým spôsobom financovať. Čiže dochádza tu k takej dosť nerovnovážnej situácii, kedy ako keby pravá ruka nevedela, čo robí ľavá. Čo sa týka tých investičných stimulov, ten princíp je veľmi jednoduchý. Zobrať všetkým a dať peniaze zopár vyvoleným. Bohužiaľ, dneska sa ale aj deje to, že berieme peniaze napríklad nezamestnanému vo Svidníku a dávame ich nejakému podnikateľovi napríklad v trnavskej automobilke, tam išlo minulý rok 18,6 milióna, alebo to dávame do Jaguaru, kde sme prispeli až pol miliardou na rôznych priamych alebo nepriamych dotáciách. To sú jednoducho skryté dane, ktoré my všetci platíme..."

Norbert Dolinský: "Čiže to regionálne rozdelenie, radšej by ste teda tie investície, respektíve stimuly, aby išli do tých kritických regiónov v tomto prípade?"

Karol Galek: "Viete, my nepotrebujeme dneska nejaké veľkolepé investície podporovať. My potrebujeme zrovnoprávniť to podnikateľské prostredie. Tak, aby z neho naozaj profitovali všetci. Máme dneska niekoľko rebríčkov, ktoré nám hovoria o tom, čo je pre podnikateľov najväčší problém. Vysoké dane, vysoké odvody, máme tu vysokú byrokraciu, o tomto všetkom už bolo dneska hovorené. A máme tu korupciu. Jednoducho poďme sa radšej zamerať na tieto oblasti a uľahčime to podnikanie pre všetkých a nielen podporujme zopár podnikateľov, ktorí sem prichádzajú na Slovensko. No a treba si uvedomiť, tieto investičné stimuly tu fungujú už viac ako desať rokov. A keď si zoberieme 12 regiónov, do ktorých dodnes išla táto podpora, tak tam pokles nezamestnanosti je 1,32 percenta. Ale na celom Slovensku 1,82, alebo v iných okresoch bez osobitnej kontroly to bolo 1,42. To znamená, že ten pokles bol práve najnižší tam, kde Robert Fico netlačí žiadne investičné stimuly. A tiež treba povedať, ešte jedna posledná vec, z krajín OECD dnes máme najväčšie regionálne rozdiely a paradoxne, tlačíme tam obrovské investície. Už väčšie regionálne rozdiely majú iba Turecko, Mexiko a Izrael."

Norbert Dolinský: "Dobre, ja sa chytím to, čo ste povedali, pán Galek a síce, že na jednej strane je tu istý návrh na pracovnú mobilitu, máme tu jedného z predkladateľov, takže budeme sa o tom rozprávať s pánom Podmanickým, ale teraz, pán Baláž, vy ste sa dlhšie hlásili o slovo. Teda naozaj, na jednej strane vláda chce podporiť, aby ľudia cestovali za prácou, na druhej strane chce potvrdiť investície do takých znevýhodnených regiónov."

Radovan Baláž: "Ale to sa navzájom podľa mňa nevylučuje. Tá novela zákona o tej službe zamestnanosti, podľa mňa to je len doplnkový nástroj k tomu. Keď niekto má záujem niekde vycestovať, tak mu to uľahčíme. Zvýšili sa tam príplatky aj za cestovanie, aj bol zavedený nový ohľadom presťahovania za prácou. Čiže neberme to ako nejaký hlavný nástroj na to, aby sme vyriešili nezamestnanosť. Je to doplnkový nástroj k tomu, ak niekto má záujem sa odsťahovať a má niekde pripravenú prácu, alebo našiel si, tak mu to trošku uľahčíme tým, že mu to dáme. Samozrejme, nikto nechce vyľudňovať naše regióny. Čo sa týka toho zákona o investičnej pomoci. Práve preto bola prijatá teraz novela v Národnej rade, že sa menia podmienky získavania investičnej pomoci. Už to nie je ako dakedy v minulosti a z tohto zákona úplne vypadlo, že investičná pomoc je zameraná na vytvorenie pracovného miesta. Táto podmienky z tohto zákona po novom už úplne vypadla. A práve dáva sa dôraz na to, aby tá investičná pomoc išla do tých odvetví, ktoré sú progresívne v technológiách, ktoré majú pridanú hodnotu a záleží aj od toho, že kde, v ktorom regióne tá investičná pomoc bude. Podľa mňa to je správne a takýmto spôsobom by sme mali ísť, aby štát sa snažil podporovať tie investície už na východ od Nitry, aj pred chvíľkou od pána ministra práce zaznelo, že majú rozpracovaných niekoľkých investičných zámeroch a dve tretiny z toho budú umiestnené na východnom Slovensku, alebo na strednom a východnom Slovensku. Čiže toto sú dôležité kroky k tomu, aby sme podporili aj takouto formou priamo, že štát podporí tú konkrétnu investíciu a tie nové podmienky, ktoré sme si prijali teraz, v januári tuším to bolo, tak tomu to podľa mňa napomôžu."

Norbert Dolinský: "Dobre, však napokon, môžete, pán Podmanický zareagovať, a potom pán Heger, keď hovoríme o tých stimuloch, teraz nie o pracovnej mobilite, tak naozaj, podľa agentúry INESS minulý rok v Lučenci iba 40 miest, v Rimavskej Sobote 40 miest a napríklad v Trnavskom kraji 420 miest..."

Radovan Baláž: "Ale to bolo podľa starého zákona, teraz bude platiť nový."

Norbert Dolinský: "Podľa starého zákona, ale ten bol nejakým spôsobom nastavený..."

Radovan Baláž: "Preto sa mení."

Norbert Dolinský: "Nech sa páči, pán Podmanický."

Ján Podmanický: "Ale tu sa musíme troška vrátiť do minulosti. Pretože my sa musíme preniesť do obdobia, keď bola Svetová hospodárska kríza, keď na Slovensku sme mali približne 15-percentnú nezamestnanosť. Vláda vtedy musela urýchlene riešiť tento problém, pretože nám hrozilo, že nezamestnanosť nám môže stúpnuť až na 20 percent. Však si spomeňme na slová Ľudovíta Kaníka, ja si ich dobre pamätám, že vláda pripravuje smrtiaci kokteil atď., a bude tu do dvoch rokov 20-percentná nezamestnanosť. Vláda to riešila tým, že investičné stimuly poskytovala firmám a nemohla celkom ona presne im určovať, kde oni majú ísť. Oni si skrátka vyberali lokality, ktoré im vyhovovali. My sme boli radi, že sme ich stiahli na Slovensko. Aj vďaka týmto investičným stimulom sa podarilo tú nezamestnanosť nejakým spôsobom zastabilizovať a postupne znižovať."

Norbert Dolinský: "Sú udržateľné tieto stimuly podľa vás? Čo keď tá firma stratí investičné stimuly, odsťahuje sa? Sú to väčšinou haly, ktoré sa dajú zmontovať kdekoľvek."

Ján Podmanický: "My si musíme uvedomiť to, že dnes sa situácia mení a práve na to reaguje ten nový zákon o investičných stimuloch. Reaguje aj na to, čo vy hovoríte, že dnes sa bude sústreďovať pozornosť jednak na menej rozvinuté regióny na strednom a východnom Slovensku a jednak na investície s vyššou pridanou hodnotou. Takže reaguje sa na to, čo vy hovoríte. Ale vtedy sme boli radi, že tu prišli aj takíto investori, ktorí poskytli našim ľuďom prácu. Pretože, no, však to nemusíme sa o tom baviť, aký to má obrovský reťazový dopad. A zaujímavé je, že vo všetkých regiónoch, aj z menej rozvinutých regiónov, napríklad za dva roky, v Rimavskej Sobote nám klesla nezamestnanosť z 27 percent na 18 percent. V Revúcej z 19 percent na 15 percent. V Kežmarku z 23 na 15. V Rožňave z 21 na 16, Poltár z 21 na 12, Lučenec zo 17 na 10 atď. A teraz, keď príde do účinnosti tento nový zákon, tak sa to ešte výraznejšie prejaví práve v týchto regiónoch. Vláda má pripravených približne 100 nových investičných projektov v objeme investície 5 miliárd eur, z toho 80 je už naozaj na spadnutie a prídu tu aj veľké investície do týchto menej rozvinutých regiónov. Takže ja som v tomto optimista. Naozaj, aj tieto regióny výraznejšie pocítia tie aspekty toho dobrého ekonomického stavu Slovenskej republiky."

Norbert Dolinský: "Pán Heger, aj vy ste taký optimista? Teda keď už sú tu avizované tieto projekty."

Eduard Heger: "Ja tu vidím veľký problém práve v tej efektivite a v rýchlosti. Pretože máme naozaj 1,6 miliardy eur v alokovaných do rozvoja regiónov. Ale vidíme tie chyby, aké sa dejú a sám pán Pellegrini v pondelok na tlačovej besede hovoril o tom, ako my máme dlhý ten proces. Porovnával napríklad s Českou republikou, ktorá hovorí, že to trvá 95 až 130 dní. Na Slovensku, ukazoval taký graf, 385 až 688 dní na to, kým sa dostane cez to verejné obstarávanie človek, ktorý tie eurofondy chce použiť. Čiže vidíme tú byrokraciu aj v tomto celom procese..."

Norbert Dolinský: "V tomto prípade sa už urobilo niekoľko krokov, aj pán Pellegrini, čo sa týka eurofondov..."

Eduard Heger: "To je z pondelka..."

Norbert Dolinský: "Áno, len to sú ďalšie a ďalšie kroky..."

Eduard Heger: "To je z pondelka, čo hovoril pán Pellegrini, to sú jeho slová, v ktorých poukazuje na to, ako to je. Čiže vidíme, po prvé, sú tu peniaze, nevieme ich využiť, kde v porovnaní napríklad také Poľsko za hranicami, keď sa pozriete naozaj, prejdete zo Starej Ľubovne do Poľska, tak vidíte, že sú tam vybudované chodníky, osvetlenie, pomaly diaľnice majú na Ukrajinu, ktorú ani nepotrebujú, jazdí po nich málo áut, vedia tie eurofondy omnoho flexibilnejšie využiť. Ale potom tu máme také problémy práve tých menej rozvinutých regiónov, že také tie prípady, ako napríklad Hnúšťa, kde kúpite lavičku dizajnovú za 8-tisíc eur. Veď za 9-tisíc eur už kúpite novú Fabiu a vy kúpite len jednu lavičku. A toto sú presne tie príklady, ktoré potom odrádzajú a sú to, žiaľ, príklady z vašich radov, ktoré sa dejú. Čiže my potrebujeme naozaj vniesť do toho tú hodnotu za peniaze, aby sa eurofondy, ktoré sú na to pripravené, aby sa jednak dostali čo najrýchlejšie k ľuďom, a aby sa dostali cez merítko, cez tú prizmu hodnoty za peniaze. A druhý veľký rozmer..."

Norbert Dolinský: "A tá mechanika ale už bola už predstavená, ste mi odbočili k eurofondom..."

Eduard Heger: "Áno, ale ja chcem sa vrátiť ešte späť, lebo je tu jedna skupina ľudí, na ktorú zatiaľ nikto nepozerá a to sú Slováci žijúci v zahraničí, ktorí tam už žijú dlhší čas a chcú sa vrátiť. Ale oni viete, nechcú sem prísť robiť ako zamestnanci. Oni majú už nasporené peniaze, vedia reč, majú kontakty v zahraničí a oni tu chcú investovať. Viete, my tu máme SARIO, čo je výborná agentúra pre veľkých investorov. Musíte 3 milióny, 4 milióny, alebo aspoň pol milióna, keď je to nejaké iné odvetvie investovať. Ale títo ľudia nemajú toľko peňazí, ale majú peniaze, ktoré by chceli investovať či už do nejakej reštaurácie, malého penzióniku, alebo čohokoľvek. A tým nikto nepomáha. A opäť sa vraciam späť k tej téme podnikateľského prostredia, kde my potrebujeme zjednodušiť aj týmto ľuďom vstup na trh a dať im takú istú starostlivosť, ako dáva SARIO veľkým investorom, potrebuje práve týmto malým ľuďom, malým podnikateľom, aby aj o nich sa štát postaral, aby nedostal hneď v druhý deň, že bude mať opačne otočený displej a dostane 100-eurovú pokutu, ešte ani nezačal podnikať."

Norbert Dolinský: "No, myslím, že to aj obsahom toho druhého balíčka, ktorý pripravujete, teda pomôcť práve takýmto, hovorí sa o cestovnom ruchu, kúpeľníctve, čo je vaša téma. Ale teraz pán Galek, nech sa páči, zareagujte na pánov."

Karol Galek: "Ja iba k tým investičným stimulom. Bolo tu povedané, že predtým sme mali nejaké nastavenie, teraz máme nové, ktoré bude fungovať lepšie. Ale ako tomu môžeme veriť, keď predtým sme mali 10 rokov fungujúce, alebo sorry, nefungujúce investičné stimuly, došlo k predraženiu ekonomiky, pretože poskladali sme sa my všetci na to a tieto dlhodobé, tieto stimuly dlhodobo jednoducho nefungujú. Máme tu konkrétne prípady, máme tu Samsung, máme tu Samsonite v Šamoríne, ktorí sa z večera do rána dvihli a jednoducho odišli. Kde máme my tú záruku, že to isté sa nestane aj v prípade týchto investičných stimulov. Naozaj, nechajme radšej tie peniaze tým ľuďom..."

Norbert Dolinský: "Čiže vy úplne chcete zrušiť investičné stimuly, lebo to je nástroj v podstate v tom priestore V4 úplne bežný. Dokonca u nás tie stimuly predstavujú najnižšiu výšku, pokiaľ sa nemýlim."

Karol Galek: "Áno, ale my máme dnes iné prostriedky na to, aby sme podporili hlavne domácich podnikateľov, ktorí častokrát o tieto investičné stimuly ani nepýtajú. Veľa z nich tu bola dneska vymenovaných. Takže nechajme naozaj tie peniaze ľuďom, pretože čo stane? Ak my necháme tie peniaze ľuďom, znížime dane, znížime odvody, tí ľudia začnú viacej tie peniaze aj využívať tam, kde žijú. Jednoducho rozprúdime, oživíme tú ekonomiku. Ľudia viacej zarobia, ľudia viacej minú. Oni si to nebudú pchať do ponožky. Takže toto je ten základný princíp. Ale ešte by som rád sa k tomu vycestovaniu vyjadril. Ale toto funguje aj v zahraničí, napríklad v Spojených štátoch. To sú klasické príplatky, ktoré poskytuje zamestnávateľ, ktorý hľadá zamestnanca. On mu povie, potrebujete sa premiestniť z bodu A do bodu B, povedzte mi, aké s tým máte náklady, a potom si to napríklad v zmluve s ním nejakým spôsobom uzatvorí a povie, dobre, pol roka, nedáš výpoveď, pretože sme ti zainvestovali to presťahovanie. No a takisto treba povedať, tá práca má prísť k ľuďom, nie ľudia k práci. A toto sa dá dosiahnuť napríklad aj tým, že dobudujeme, posilníme infraštruktúru. Skrátime časy, alebo teda zabezpečíme to, aby ľudia sa mohli rýchlejšie dostať k jednotlivým miestam."

Norbert Dolinský: "Napriek tomu je opozícia proti uvoľneniu dlhovej brzdy, čo teda zase... Čo sa týka rozvoja infraštruktúry."

Ján Podmanický: "Pán poslanec otvoril veľmi veľa tém, takže ja aspoň na niektoré zareagujem. Investičné stimuly majú aj všetky okolité štáty. Keby ich Slovensko nemalo, my sme jednoducho vo veľkej konkurenčnej nevýhode, to je prvý rozmer. Druhý rozmer, veľké investície majú tú vlastnosť, že na seba viažu množstvo subdodávateľov, kde sa už uplatnia všetky tie malé firmy, o ktorých hovoríte, to je druhá vec. Tretia vec, budem reagovať na vás, čo sa týka eurofondov. Pán poslanec, máte nejakú konkrétnu skúsenosť, že ste implementovali nejaký európsky projekt? Zrejme nemáte..."

Eduard Heger: "Áno, áno, z Ameriky som priniesol investíciu. Ale nie za eurofondy..."

Ján Podmanický: "Takže nemáte skúsenosť s eurofondami. A napriek tomu, že nemáte skúsenosť, tak napriek tomu ste povedali jednu správnu vetu, že ten proces tej implementácie projektu nám najviac predlžuje verejné obstarávanie. Ste vy sám pripravený podporiť návrh zákona, ktorý by zjednodušil verejné obstarávanie? Hneď by ste kričali na nás, že chceme vykradnúť eurofondy. Takto by ste to, pán poslanec. Jednoducho, vy nech urobí táto vláda čokoľvek, vy nájdete na tom nejakú chybu a zhodíte to zo stola. A posledný rozmer, porovnávali ste to s Poľskom. No, v Poľsku neurobia opoziční politici to, čo urobia na Slovensku, že na kontrolórov pošlú kontrolu z OLAF-u, alebo z Európskej únie. Dnes je vytvorená taká atmosféra strachu na Slovensku, pán poslanec, že dne sa bojí každý úradník svojho nadriadeného, lebo na každú kontrolu môže prísť ďalšia kontrola, to znamená, aj normálne bežné veci, a povie vám to každý, kto čerpá eurofondy. Aj na bežné veci sa jednoducho vyhadzujú z projektov, rušia sa zmluvy, na úplne bežné veci, ktoré jednoducho vyplynú z praxe. Bohužiaľ, toto je situácia na Slovensku a je to, nehnevajte sa, aj zásluhou opozičných politikov, ktorí v podstate organizujú hon na bosorky a hľadajú sa častokrát nepriatelia a zlodeji aj tam, kde nepriatelia a zlodeji nie sú. Čiže u nás sa tie jednotlivé stupne kontroly boja akýmkoľvek spôsobom pomôcť tomu konkrétnemu žiadateľovi, ktorý má úprimný záujem. V Poľsku je presný opak. Mohol by som vám, my máme viacero družobných obcí s Poľskom, vieme, ako oni implementujú projekty. Tam naopak, každý úradník sa snaží pomôcť, aby tá obec, alebo ten podnikateľ, ktorý získa eurofondy, aby ich úspešne implementoval, vedia mu pomôcť. Na Slovensku, keďže je vytvorený systém strachu, aj vďaka vám, no tak jednoducho tu každý hádže zodpovednosť na niekoho iného..."

Norbert Dolinský: "Ďakujem, pán Heger, podržte si prosím myšlienku."

Radovan Baláž: "K tomu verejnému obstarávaniu, asi sa všetci zhodneme na tom, že to verejné obstarávanie na Slovensku je strašne komplikované. Aj ja osobne keď sa stretávam so starostami, aj v súvislosti s eurofondami, tak tá náročnosť toho verejného obstarávania, je taká neskutočná, že dakedy aj strácajú chuť čerpať nejaké eurofondy. Preto som rád, že prichádza iniciatíva od pána podpredsedu vlády k tomu, aby sme ten proces zjednodušili. Čiže presne sme identifikovali, kde je problém, tak poďme na tom robiť, aby sme ten problém zjednodušili. Ale ja sa fakt obávam, a to už pán kolega Podmanický povedal, že keby sme prišli s akoukoľvek zmenou, ktorá by zmäkčiť trošku tie pravidlá, zjednodušiť ten proces, tak na druhý deň bude tlačovka, viem si predstaviť aj koho, a budú nás obviňovať z toho, že čo zase ideme spraviť. Toho sa najviac bojíme asi, najviac z toho celého, pretože treba ten systém určite zmeniť, lebo to verejné obstarávanie samo o sebe je strašne komplikovaný proces, ktorý zároveň aj predražuje tú následnú službu za to. A čo sa týka tých prác, čo ste spomínali, že práca k ľuďom. My sme za to, aby práca išla k tým ľuďom, ale ako ste sám podotkli, treba vybudovať tú infraštruktúru, pretože vzduchom tam ten tovar nepríde. Čiže treba mať kvalitnú diaľničnú sieť, to súvisí aj s tou dlhovou brzdou, mali sme prvé zasadnutie pracovné, teším sa na to druhé, kde budeme mať podklady aj z ministerstva dopravy a som strašne rád, že k čomu dospejeme na tom pracovnom stretnutí. Či už sa nejako dohodneme, nedohodneme, alebo odkiaľ vziať tie peniaze na rozvoj tej infraštruktúry, pretože máme v tomto nevýhodu oproti ostatným krajinám, že na Slovensku nie je dobudovaná kvalitná cestná infraštruktúra. A toto tie regióny, o ktorých sa bavíme, že sú znevýhodnené, tak tie trpia najviac tým, že tam nie je kvalitná infraštruktúra a každý investor si prehodnotí, či do toho regiónu pôjde. Pretože to sú aj náklady spojené s tým, s väčšou dopravou, zásobovanie a to naozaj všetko so sebou súvisí. Preto treba vytvárať aj čo sa týka tejto témy priestor na to, aby sme mohli tým regiónom dať šancu na život."

Norbert Dolinský: "Dobre, páni sme vo finále, takže už to budú vaše záverečné stanoviská. A len k tomuto teda, určite nás sledujú ľudia, ktorí žijú v takýchto regiónoch, že si nevedia nájsť tú prácu, dočkajú sa vôbec tejto práce? Jednoduchá otázka na záver úplne, ale je tu nejaký prísľub podľa opozičného OĽaNO, že tá práca príde do tých regiónov?"

Eduard Heger: "My budeme robiť všetko preto, keď budeme vo vláde, aby sa samozrejme dostali k tej práci. Vidíme to práve v tých riešeniach, ako som hovoril, zjednodušenia podnikateľského procesu..."

Norbert Dolinský: "Čiže až keď vy budete vo vláde?"

Eduard Heger: "No, tak, pozrite sa, teraz sú vo vláde, my môžeme poukazovať, my tie riešenia prinášame, aj čo som spomenul aj dneska..."

Norbert Dolinský: "Tak bola tu diskusia o nejakej dohode možnej, tak preto sa pýtam..."

Eduard Heger: "...ročné koncesie, to je podľa mňa riešenie, ktoré si môžu opäť osvojiť, ponúkame vám ho, zjednoduší to prácu ľuďom, prídu zo zahraničia, investujú svoje peniaze. Pomocná ruka, ako ste hovorili v Poľsku, úradníkov a podobne. Ale aby som zareagoval. Keď vy hovoríte o tom, že my naháňame strach, alebo aj my. No tak chcem vám povedať, keď poukážeme napríklad na to, že v Hnúšti sa kúpi dizajnová lavička za 8-tisíc eur, tak prepáčte, chcete, aby sme boli ticho? Však toto nemyslite vážne, však my poukazujeme na konkrétne veci. A druhá vec je, hovoríte, že my sme proti tomu, aby sa zjednodušilo. My hovoríme o transparentnosti. Máme to v našej zmluve so Slovenskom. Hovoríme o transparentnosti, o riešeniach, ktoré sú potrebné, aby boli urobené. Hovoríme o otvorenej štátnej pokladnici, hovoríme o profesionálnej verejnej správe. Toto sú opatrenia, ktoré my máme a môžeme s vami diskutovať, aby ste sa z nich mohli inšpirovať. Ale to sú opatrenia, v ktorých my vidíme, samotná Veronika Remišová prináša veľa riešení do toho, ako zefektívniť samotné čerpanie eurofondov. Takže ak nám chcete pripísať, že my naháňame niekomu strach, práve naopak. My prinášame ten spôsob, ako to stransparentniť. A posledné, čo chcem povedať je, že na Slovensku naozaj máme veľa šikovných ľudí. Aj štatistiky OECD hovoria o tom, že my sme veľmi adaptabilní na nové technológie. A toto je práve aj taký, by som povedal odkaz verejnosti, že my, naši Slováci sa vedia uplatniť v zahraničí, a vedia sa uplatniť aj na Slovensku. A dve tretiny investorov, ktorí prišli za posledné obdobie, išli bez štátnej pomoci. Prišli, lebo vedia, že tu je kvalitná pracovná sila. A to je ten silný odkaz aj do regiónov, že už investori vidia, že tu máme kvalitných ľudí, ale potrebujeme pomôcť aj slovenským malým podnikateľom, ktorí tu chcú investovať, a potrebujeme sa sústrediť teraz už naozaj na regióny, kde tú prácu je potrebné. Samozrejme, potrebujeme pracovať s dlhodobo nezamestnanými, lebo tam narážame už na strop, my máme problém toho, že máme dlhodobo nezamestnaných a to je balíček opatrení, o ktorých môžeme hovoriť ďalšiu reláciu..."

Norbert Dolinský: "Ďakujem, pán Podmanický..."

Ján Podmanický: "Tak ja len v krátkosti. To, že pán poslanec Heger spomenul, že na Slovensko prichádza veľké množstvo firiem a začína tu podnikať aj bez štátnej pomoci, je priamy dôkaz toho, že s tým podnikateľským prostredím na Slovensku to nie je až také zlé..."

Eduard Heger: "SARIO..."

Ján Podmanický: "Neskáčte mi do reči, pán poslanec..."

Eduard Heger: "Vy ste mi skákali celú reláciu, ale nechám vás dohovoriť..."

Ján Podmanický: "Zaujímavé, že ste ma ani raz neupozornili... Lebo som vám neskákal, pán poslanec, dávam si na to pozor, aby som vám neskákal do reči. Druhý rozmer, ktorý ste spomínali, zasa sa vás chcem spýtať, či máte skúsenosti s verejným obstarávaním. Pretože neviem presne, nepoznám prípad Hnúšte, ale môžem spomenúť paralelný príklad sifónov. Veď predsa to verejné obstarávanie vychádza z nejakého výkazu, výmer, kde máme možno tisíc, možno 500, možno 200, možno 300 položiek. Ten podnikateľ, ktorý sa zúčastňuje súťaže, nevypisuje, nesúťaží s každou jednotlivou položkou, ale súťaží s celkovou cenou. Pre neho je srdečne jedno, či si sifón nacení na 300 euro, alebo 200 euro a prácu na sifóne na 100 euro, alebo 300 euro, rozhodujúca je výsledná cena a to, že všetky tie položky dovezie a zapracuje. Už je to súčasť tej podnikateľského nejakého prístupu k tomu. Niektorí to aj podcenia, nevenujú sa tomu vypĺňaniu jednotlivých položiek, dávajú záverečnú cenu. Pokiaľ viem, v oboch prípadoch zvíťazila tá celková cena najnižšia. A mne je srdečne jedno, či si on nakúpi lavičku za 6-tisíc euro, alebo za tisíc euro, alebo to tak napíše do výkazu výmer. Pre mňa je rozhodujúca celková cena napríklad za dodanie námestia, že je najnižšia v tejto kvalite, v týchto parametroch. Takže to som len chcel povedať na margo toho, že veľakrát sa robí téma, nehovorím, že konkrétne v týchto prípadoch, ale veľakrát sa robí téma, alebo škandál z niečoho, čo škandálom v skutočnosti nie je. A toto, áno, zazlievam vám, pán poslanec, že častokrát aj vy pridávate zbytočné emócie a škandalizujete normálne veci namiesto vecnej diskusie. No a tretia poznámka na záver, infraštruktúra. Slovensko a prvá vláda Roberta Fica mala veľmi dobre rozbehnutý diaľničný program, boli tam prijaté osobitné zákony, ktoré zrýchľovali výstavbu diaľnic, bohužiaľ, práve opozícia dala tieto zákony na Ústavný súd. Nevravím, vy ste vtedy neboli v parlamente, ani vy, hovorím vtedajšia opozícia. Mali sme veľmi dobre rozbehnuté PPP projekty, napokon po ceste medzi Nitrou a Banskou Bystricou sa všetci vozíme, takéto projekty mali ísť ďalšie. Bohužiaľ, prišla iná vláda, zmenila filozofiu, mali sme potom z toho množstvo problémov na Slovensku a bohužiaľ, zmeškali sme ten čas, kedy sa dali tie diaľnice postaviť paradoxne za nižšie peniaze, ako sa stavajú dnes. Ale to je vždy tak. Ten, kto tvrdí, že sa dajú diaľnice postaviť ešte lacnejšie a preto ich nestavia, no tak ten ich napokon postaví ešte drahšie. Čiže tu sa treba naozaj dohodnúť, spojiť sa a povedať si, áno, diaľničnú infraštruktúru potrebujeme. Treba si uvedomiť, že sme vo fáze, kedy Slovensko buduje ešte základnú infraštruktúru. Takže ja súhlasím s tým, aby sme to robili aj na úver. Preto som pripravený diskutovať o podpore dlhovej brzdy, pretože po tých diaľniciach sa budú voziť naše deti a naši vnuci."

Norbert Dolinský: "Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Galek, môžete zareagovať a prosím aj na tú moju otázku odpoveď, čo sa týka tých znevýhodnených regiónov a tej práce, či tam príde podľa vás reálne."

Karol Galek: "Ja k tej infraštruktúre najprv by som zareagoval. Neboli sme to my, ktorí sľubovali diaľnicu do roku 2010. Bol to Robert Fico a mal tú možnosť, bol tam pri moci a 2010-ty bol záver jeho funkčného obdobia. A tá diaľnica, bohužiaľ, tam dneska nie je, ani nevieme, či vôbec tam raz bude. Lebo dneska sa naozaj hovorí o roku 2022, 2024, jednoducho reálne toto stále chýba. A prečo? Lebo tu stále máme rôzne nesystémové opatrenia. Robíme tu nejaké politické pomníky, ako aj napríklad dneska diskutované príplatky, alebo investičné stimuly. Malý príklad takého nesystémového opatrenia. Dnes sa na Hornej Nitre skladáme na 100 miliónov, na výrobu... z domáceho uhlia, my všetci v cenách elektriny. A čo nám tam chýba, je jedno napojenie na Trenčín, dokončenie tej R2, aby tam naozaj prišli tí investori, alebo aby ľudia mohli ľahšie dochádzať za prácou. To znamená, my máme takto, bohužiaľ, v našej legislatíve obrovské množstvo nesystémových opatrení, ktoré nás brzdia napríklad aj v rozvoji tej infraštruktúry. A čo sa týka toho PPP, k tomu poviem iba ako sa hovorí, pekelne predražené projekty, bohužiaľ, toto bol aj ten prípad a bohužiaľ, to bola tá hlavná obava aj vtedy opozície, že jednoducho nad tým stratíme kontrolu. A ešte k tej vašej otázke. Ako som povedal, my v strane SaS chceme, aby ľudia lepšie zarábali. Ale aby zarábali tak, že im viacej ostane v tých mzdách. Nie že im niekto bude dávať a aj to iba pár vyvoleným. Zoberieme všetkým a dáme zopár ľuďom. Takže tie zmeny musia byť systémové. Nižšie odvody, nižšie dane, menej byrokracie, menej korupcie. A toto povedie potom k tomu, že sa bude a ľuďom ľahšie podnikať a viacej ľudí bude podnikať a tí budú opäť zamestnávať aj v tých regiónoch."

Norbert Dolinský: "Ďakujem pekne, pán Baláž."

Radovan Baláž: "Už ako tu bolo spomenuté, je ohlásených zhruba 100 investorov, ktorí na Slovensko sa chystajú, 80 z nich je pripravených na spadnutie, vo výške zhruba 5 miliárd eur. Väčšina, dve tretiny z týchto investícií je práve situovaných na tie regióny, o ktorých sa dneska bavíme. Musím ale zareagovať trošku, čo tu zaznelo, čo sa týka toho pán Heger, tie vaše zistenia, len veľakrát sa nám stalo, že to, čo ste povedali na tlačovke, nebola nikdy pravda. Toho sa my tiež niekedy obávame, že vy jednoducho vystrelíte do tmy a čakáte, koho to trafí. A toto trošku zneisťuje tých ľudí, a potom majú náchylnosť uveriť čokoľvek. Čiže do budúcna ja by som, radšej dvakrát merajte a raz režte, než niekoho obviníte z niečoho, lebo potom sa to veľmi ťažko berie naspäť a ťažko sa to potom ľuďom vysvetľujete, ako to bolo vlastne myslené, ako to v skutočnosti bolo. Čiže nechajte si to rozležať v hlave ako sa hovorí a až potom choďte na tlačovku. To je moja prosba na vás."

Norbert Dolinský: "Páni, veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste si ho našli pre našich televíznych divákov, všetko dobre, dovidenia."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards