Peniaze by mali byť rozdeľované podľa cieľov (HN)

Martin Vlachynský v rozhovore pre denník HN odpovedal na otázky ohľadne verejných výdavkov. 9.5.2018 

Peniaze by mali byť rozdeľované podľa cieľov (HN)

Štátnej pomoci by malo byť čo najmenej a jej efektívnosť by sa mala pravidelne vyhodnocovať, uviedol
analytik INESS Martin Vlachynský v rozhovore pre HN.

Podľa dokumentu dosiahla minulý rok štátna pomoc približne tristo miliónov eur. Zaujímavé je sledovať, že do
vedy a vývoja išlo iba o niečo viac ako dve percentá. Ako je to možné?
Štátna pomoc je predovšetkým opatrením v prospech podnikov, ktoré by za iných okolností, teda pri
neexistencii zákonných výnimiek, narúšalo hospodársku súťaž. Zjednodušene povedané, ide o peniaze pre
podnikateľské projekty, ktorých cieľom je zisk. Preto pri športe, vede či vzdelávaní nie je taký veľký priestor, ako
pri výstavbe fabriky.
Je celý systém štátnej pomoci koncipovaný dobre alebo peniaze nejdú tam, kde by to bolo potrebné?
Vnímam dva problémy. Prvým je to, že akákoľvek štátna pomoc je zvýhodňovanie niekoho na úkor niekoho
iného, teda daňovníka a konkurenčných firiem. Druhým je, že ciele štátnej pomoci sú väčšinou iba formálne, ale
nie sú nijak konkretizované. Čo má byť konečným stavom, ktorý chce tá alebo oná štátna pomoc dosiahnuť? Ako
boli vyhodnotené alternatívne riešenia na dosiahnutie tohto stavu?
Aké zmeny by boli potrebné?
Minimalizovanie objemu štátnej pomoci a prísne riadenie sa cieľmi, ktoré by boli pravidelne vyhodnocované.
V rámci štátnej pomoci existuje delenie na notifikované a nenotifikované opatrenia. To znamená, že niektoré
musia byť ohlásené Európskej únii a tá ich musí schváliť. Aké projekty to sú?

Notifikácia dáva Európskej komisii čas štátnu pomoc preskúmať. Pri každom jednom prípade by to však bolo
administratívne náročné, preto sa stanovili nejaké hranice „nebezpečnosti“, pod ktorými sa pomoc nemusí
notifikovať. Tými môžu byť suma pomoci, existencia schémy či blokové výnimky.
Únia určuje presné podmienky na poskytnutie štátnej pomoci, dajú sa nejako obísť? Existujú nejaké príklady,
keď sa tak stalo alebo keď tieto podmienky spôsobili problémy?
Nenazval by som to obchádzaním, väčšinou ide o spor, že či daný akt je alebo nie je štátnou pomocou. Toto
sa rieši pomerne často na úrovni EÚ. Niekedy to skončí tak, že únia rozhodne, že príjemca musí peniaze vrátiť
štátu. U nás je asi najznámejší prípad Nováckych chemických závodov.

HN,Kristína Votrubová, 9.5.2018 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards