Optimálny zisk je problematický pojem

Trend uverejnil vyjadrenie INESS na tému reformy zdravotníctva. 28.9.2021

Optimálny zisk je problematický pojem

Podľa INESS nutnosť prispôsobenia sa zdravotných poisťovní k optimálnemu zisku bude viesť k zhoršeniu fungovania trhových nástrojov, ktorými sú konkurenčné prostredie, voľná cenotvorba, podnikateľské rozhodovanie a ochrana vlastníckych práv.

Vyjadrenie INESS:

„Dlhodobé fungovanie súkromných investorov v takomto obmedzenom prostredí je nepravdepodobné.“

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards