Okrúhly stôl INESS na tému dojčenskej úmrtnosti

INESS dňa 17. apríla 2024 organizoval okrúhly stôl k pripravovanej analýze dojčenskej úmrtnosti v rómskych komunitách. Za INESS na okrúhlom stole vystúpili Matej Bárta a Martin Vlachynský, ktorí diskutovali s Mikulášom Lakatošom a Ľudmilou Plachou (obaja Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity), Michaelou Černěnko (Inštitút zdravotných analýz, Ministerstvo zdravotníctva), Monikou Grochovou (Zdravé regióny), Magdalénou Rothovou (Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu), Tatianou Spevákovou (lekárka v odbore pediatrie) a Tomášom Szalayom (poslanec Národnej rady SR za stranu SaS). 

Okrúhly stôl INESS na tému dojčenskej úmrtnosti

Po prezentácii analýzy, ktorú pripravil Matej Bárta, diskutovali účastníci o rôznych aspektoch problematiky, vrátane napríklad dostupnosti a kvality dát, otázke rámcovania na rómske verzus marginalizované komunity, rôznorodosti problémov prispievajúcich k zvýšenej dojčenskej úmrtnosti, ale aj etike a filozofickej rovine intervencií v marginalizovaných komunitách. Rozhovor sa venoval aj prebiehajúcim terénnym a analytickým aktivitám zúčastnených inštitúcií.

Cieľom nášho projektu, ktorý realizujeme aj s podporou Friedrich Naumann Stiftung, je podporiť a zlepšiť politiky zamerané na zníženie dojčenskej úmrtnosti. Účastníkom a účastníčkam ďakujeme za odovzdanie cenných informácií a názorov. Zdieľané poznatky prispejú ku kvalitnejším analýzam a politickým odporúčaniam v budúcnosti.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards