Ohrozené prídavky aj bonus na dieťa (TV JOJ)

Radovan Ďurana komentoval 21.7.2017 návrh na zrušenie neselektívneho vyplácania prídavkov na deti a daňového bonusu pre TV JOJ

Ohrozené prídavky aj bonus na dieťa  (TV JOJ)

Adam Zavřel, moderátor: "Škrtaniu vo výdavkoch štátu majú padnúť za obeť rodinné prídavky na deti alebo daňový bonus. Minimálne pre tých, ktorí zarábajú veľa. No a to veľa, aby mohlo byť napríklad približne 1 500 eur mesačne v hrubom."

Aneta Parišková, moderátorka: "No a peniaze by sa použili pre tých, ktorí zarábajú málo. Podľa analytikov z útvaru Hodnoty za peniaze, ktoré patrí pod Ministerstvo financií, sa vďaka tomu vytvorí priestor na zlepšenie zamestnanosti a zníženie chudoby. Tvrdia, že ročne by sa týmito škrtmi bohatým ušetrili veľké peniaze."

Štefan Kišš, Útvar hodnota za peniaze MF SR: "Navrhujeme úsporné opatrenia vo výške 160 miliónov eur ročne. Zdroje na financovanie nových politík je možné hľadať predovšetkým v plošnej a dlhej podpore rodiny, ktorá tvorí miliardu eur, čo je takmer polovica rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny."

Adam Zavřel: "No a pracuje sa aj takisto s variantom, že by sa prídavky na deti či daňový bonus stopli pri dovŕšení veku dieťaťa 18 rokov."

Aneta Parišková: "Takéto rôzne obmedzenia sme podľa odborníkov mali mať už dávno. Napríklad v Českej republike dostáva rodinné prídavky menej ako polovica rodín."

Radovan Ďurana, INESS: "Rodinné prídavky dnes nie sú testované, to znamená rozdávajú sa takisto na ministerské deti ako na deti rodín, ktoré sú skutočne v núdzi. To je príklad neefektívneho použitia verejných zdrojov, takže toto obmedzenie, ktoré je bežné vo svete, aj v Českej republike sú rodinné prídavky obmedzené, vedie k tomu, že tie peniaze, ktoré idú na podporu rodín, sú použité efektívnejšie."

Adam Zavřel: "Navrhované zmeny sú teda nasledovné. Prídavky na deti vo výške 23 eur a 52 centov mesačne by už neboli do dvadsiatich piatich rokov, ale do osemnástich. Nedostávali by ich už teda rodičia vysokoškolákov."

Aneta Parišková: "A takisto daňový bonus by závisel od výšky zárobku rodiča. Pri vyššom príjme by sa bonus neposkytoval vôbec. To je dnes ročne asi 257 eur na jedno dieťa."

Opýtaná: "To by im tak nechýbalo, tým čo majú veľké príjmy."

Opýtaný: "Nejakých pár korún ako alebo euro to im určite nebude chýbať."

Opýtaná: "Tak zas už keď je to že ozaj má päťtisíc alebo čo, tak to by už asi nemali."

Opýtaná: "By mali podľa toho robiť, že koľko kto zarába. Keď viac zarába, by mal dostať menej a čo zarábajú málo, ako povedz koľko zarábaš, tristo euro v čistom na kuchyni školskej."

Aneta Parišková: "A v hre je napríklad aj skrátenie rodičovskej dovolenky. S tým však nesúhlasí Ministerstvo práce. Všetky odporúčania budú súčasťou návrhu štátneho rozpočtu v prípade ich schválenia."

Adam Zavřel: "Ministerstvo práce ale chce mať lepší prehľad o tom v akej finančnej kondícii sú rodičia a počkať si preto chce na ročné zúčtovanie daní, aby zistilo koľko naozaj rodina zarába."

Ján Richter, minister PSVaR SR: "My až vtedy budeme mať objektívne čísla o príjme jednotlivých rodín, jednotlivých domácností. Áno, oslovuje ma, aby sme sa potom venovali otázke do akej miery a ako diferencovať vzhľadom na príjem rodiny jednotlivé príspevky, ktoré sa týkajú tohto charakteru."

Aneta Parišková: "Všetko je podľa ministra otázkou rokovaní s ministerstvom financií."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards