Nový systém pridelovania EČV

Martin Vlachynský sa pre JOJ vyjadril k EČV. 21. 06. 2020.

Nový systém pridelovania EČV

Martin Vlachynský, analytik INESS: "My sme identifikovali zhruba na 8 miliónov pre štátny rozpočet a ďalších 800 000 až 1 000 000 v tom, že ľudia by strácali trošku menej času evidencie vozidiel."

Lukáš Demín: "Neustála výmena tabuliek je ako začarovaný kruh. Zbytočný a nákladný. A súčasný systém stál daňových poplatníkov už desiatky miliónov eur. Po novom by teda mohli byť evidenčné čísla trvalo priradené k vozidlu."

Martin Vlachynský: "Veľká väčšina európskych štátov prešla práve k tomuto systému, teda, že upustili od toho, kedy rôzne okresy, regióny prideľovali svoje evidenčné čísla. A je nejaká centrálna evidencia, centrálne vydávanie čísel, ktoré už nie sú naviazané na nejaké konkrétne mestá."

Lukáš Demín: "Okrem iného je Slovensko už len 1 z 3 štátov, kde evidenciu vozidiel rieši polícia. V iných krajinách sa tieto kompetencie presunuli do civilnej sféry."

Martin Vlachynský: "Policajt je pomerne drahý pracovník. Je to odborný pracovník, ktorý musel prejsť školením, má výsluhový dôchodok. Nie je efektívne, aby takto kvalifikovaný človek robil viac-menej jednoduchú administratívu s vypisovaním papierov."

Lukáš Demín: "Aj u nás by táto kompetencia mohla prejsť napríklad na kataster. K efektivite by tiež prispelo, keby prepis vozidla vieme vyriešiť na diaľku."

Martin Vlachynský: "Krásny príklad je Veľká Británia, kde ani neexistujú nejaké lokálne dopravné inšpektoráty alebo niečo podobné. Tam je jeden centrálny úrad. Vy, keď kupujete, predávate vozidlo, podpíšete kúpno-predajnú zmluvu. Poštou alebo cez internet zašlete informáciu o tom, že prebehla táto transakcia, majiteľom vozidla som ja."

Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards