Nové príplatky ocenia zamestnanci (HN)

Článok v HN poukazuje na analýzu INESS. 31.1.2018

Nové príplatky ocenia zamestnanci (HN)

Od začiatku mája má platiť novela Zákonníka práce, v ktorej sa prilepší ľuďom za nočnú prácu a zavedú sa aj nové mzdové príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu.

Po novom by sa mali vyplácať príplatky za nočnú prácu, za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok, ako aj príplatok za sťažený výkon práce širšiemu okruhu ľudí. Dostanú ich nielen zamestnanci, ale už aj dohodári, ktorí pracujú u zamestnávateľa na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti či dohodu o brigádnickej práci študentov.

Mierny nástup

Tento rok pritom bude prechodný s mierne nižšími príspevkami. Znamená to, že prvé zvýšenie príplatkov za nočnú prácu zamestnanci pocítia od 1. mája tohto roka, ďalšie zvýšenie príde od 1. mája 2019. Taktiež sa bude rozlišovať, či ide o všeobecnú alebo rizikovú prácu. Prvé zvýšenie sa dotkne "len" všeobecnej a až druhé aj rizikovej práce. Nočná práca platí v čase medzi 22. a šiestou hodinou. Za prácu dnes patrí zamestnancovi okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 20 percent minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Na tento rok je minimálna hodinová mzda 2,759 eura. Za nočnú prácu patrí od 1. januára 2018 zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 0,5518 eura za hodinu. S vedúcim zamestnancom je možné v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie mu v takom prípade nepatrí.

Neboli v zákonníku

Príplatky za prácu v sobotu doteraz Zákonník práce neurčoval, návrh ich zavádza na úrovni 50 percent minimálnej hodinovej mzdy. Zamestnávatelia, ktorí majú do 20 zamestnancov a prevádzky s pravidelnou víkendovou prácou, majú možnosť dosiahnuť po dohode so zamestnancami alebo odborármi zvýhodnenie 45 percent. Zamestnávatelia budú mať možnosť uplatniť si výnimky v rámci takzvanej derogačnej klauzuly, ktorá sa v Zákonníku práce v súčasnosti týka len niektorých oblastí. Pre zamestnávateľov to znamená, že podmienky zvýšenia príplatku za nočnú prácu môžu dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy. Príplatok však od 1. mája tohto roka bude môcť byť najmenej 25 percent a od 1. mája budúceho roka bude musieť byť najmenej 35 percent. Vo firmách, v ktorých nie sú odbory, si môžu zamestnávatelia dohodnúť výnimky za nočnú prácu v pracovnej zmluve.

Výnimky sú možné

Zavedie sa aj príplatok za víkendovú prácu. Po novom však od 1. mája tohto roka bude príplatok za prácu v sobotu 25 percent a od budúceho roka bude na úrovni 50 percent. Aj tu je možné uplatniť výnimky. Takisto je to s príplatkami za prácu v nedeľu. Návrh – parlament ho musí ešte odsúhlasiť je, aby bol príplatok 100 percent minimálnej hodinovej mzdy. Zamestnávatelia do 20 zamestnancov a prevádzky s pravidelnou víkendovou prácou majú možnosť dosiahnuť po dohode so zamestnancami alebo odborármi jeho zníženie, a to na 90 percent. Príplatky za prácu vo sviatok doteraz Zákonník práce neurčoval. Návrh ich zvyšuje na 100 percent priemerného zárobku zamestnanca. Avizované zmeny vyvolali vlnu odporu. Zamestnávatelia majú obavy, či to utiahnu. Mnohé podniky majú aj tak problémy s vyplácaním miezd. Prvý viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Roman Karlubík zdôraznil, že im ide hlavne o udržanie konkurencieschopnosti slovenských podnikov a podnikateľského prostredia. To je totiž naštrbené, keďže podľa jeho slov máme v porovnaní s okolitými krajinami veľmi vysokú minimálnu mzdu a po schválení nového zákonníka budú príplatky za prácu cez víkendy a sviatky najvyššie z Vyšehradskej štvorky.

Výhody a nevýhody

Minister práce Ján Richter však zvyšovanie sadzieb obhajuje tým, že podmienky na trhu práce sa zmenili. "Dnes už nie je pre mňa ako pre ministra práce prioritne najväčšia úloha len znižovanie nezamestnanosti, ale oveľa väčšia výzva je zabezpečenie dostatku kvalifikovanej sily," poukázal. Zvyšovanie príplatkov má byť jeden z prostriedkov, ktorý zabezpečí, že vzdelaní ľudia neodídu za prácou do iných krajín. Ďalším cieľom má byť aj znižovanie nočnej práce. Tej je u nás priveľa, až 19 percent ľudí pracuje v noci. Tento stav je však daný tým, že sme primárne priemyselná krajina a stroje v mnohých fabrikách musia ísť nepretržite. Napríklad železiarne si nemôžu dovoliť vypnúť na noc vysokú pec. Zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, vo sviatok, ako aj zavedenie príplatkov za víkend by sa malo dotknúť aj zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Garantovať minimálnu výšku príplatkov má týmto zamestnancom pozmeňujúci návrh Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý informoval, že ho plánuje v parlamente predložiť tento týždeň k novele Zákonníka práce.

Právna norma je už v druhom čítaní

Cieľom jeho pozmeňujúceho návrhu je, aby sa rovnaké pravidlá zvyšovania príplatkov vzťahovali aj na zamestnancov štátnej a verejnej služby. "Jednoducho, aby vyššie príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov mali aj zamestnanci vo verejnej a štátnej službe. Považujem za logické a správne, že ak štát ukladá takúto povinnosť súkromným spoločnostiam, aby sa rovnako postaral aj o zamestnancov v štátnej správe," priblížil Tomáš. Zvýšenie príplatkov by tak mali pocítiť napríklad zdravotné sestry, zamestnanci domovov sociálnych služieb, šoféri. "Súčasný systém príplatkov je už nejakým spôsobom nastavený. Väčšina týchto príplatkov už funguje. Problém je však v tom, že sú veľké rozdiely vo výške, výpočte a dokonca aj v zákonoch, ktoré tieto príplatky zamestnancom priznávajú," vysvetlil Tomáš. Či tieto zmeny budú akceptované, parlament do uzávierky našej témy nerozhodol. Ak by navrhované zmeny parlament prijal, znamenalo by to posun Slovenska v rebríčku Indexu pružnosti zamestnávania. Poukazuje na to aj štúdia INESS.

Povinnosti a príplatky podľa Zákonníka práce – porovnanie situácie v súčasnosti a po novom

DNES

Zamestnávateľ je povinný poskytovať mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, prácu vo sviatok a za prácu v noci. Môže poskytnúť finančnú kompenzáciu, alebo náhradné voľno. O výške úhrady alebo voľne sa rozhoduje na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Tak isto sa postupuje pri kompenzácii za sťažený výkon práce.

PO NOVOM

1. Príplatok za prácu vo sviatok

Od januára 2018 – 50 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 1,3795 eura Od mája 2018 – 100 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 2,7590 eura Od mája 2019 – 100 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca, najmenej 2,874 eura*

2. Príplatok za prácu v sobotu

Od januára 2018
– firmy ho môžu poskytovať na dobrovoľnej báze, nie je zavedený v Zákonníku práce Od mája 2018
– 25 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 0,68975 eura Od mája 2019
– 50 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 1,437 eura*

3. Príplatok za prácu v nedeľu

Od januára 2018
– firmy ho môžu poskytovať na dobrovoľnej báze, nie je zavedený v Zákonníku práce Od mája 2018
– 50 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 1,3795 eura Od mája 2019
– 100 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 2,874 eura*

4. Príplatok za nočnú prácu

Od januára 2018 – 20 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 0,5518 eura Od mája 2018 Pre rizikové práce: 35 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 0,96565 eura Pre ostatné druhy prác: 30 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 0,8277 eura Od mája 2019 Pre rizikové práce: 50 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 1,437 eura Pre ostatné druhy prác: 40 percent hodinovej minimálnej mzdy, najmenej 1,1496 eura

*pri určení príplatkov v roku 2019 sme ilustratívne vychádzali z minimálnej hodinovej mzdy, ktorá by bola v roku 2017 vo výške 2,874 eura – odvodená od mesačnej minimálnej mzdy 500 eur

ČO ZAČNE PLATIŤ V PRAXI AŽ NESKÔR

1. Príplatok za nočnú prácu v prevádzkach, kde sa väčšinou pracuje v noci, napríklad pekári. Túto výnimku nie je možné uplatniť pri rizikových prácach.

Od mája 2018
– najmenej 25 percent hodinovej minimálnej mzdy Od mája 2019
– najmenej 35 percent hodinovej minimálnej mzdy

2. Príplatok za prácu v sobotu v prevádzkach, kde sa pravidelne vykonávajú práce aj v sobotu.

Od mája 2018
– najmenej 20 percent hodinovej minimálnej mzdy Od mája 2019
– najmenej 40 percent hodinovej minimálnej mzdy

3. Príplatok za prácu v nedeľu, v prevádzkach, kde sa pravidelne vykonávajú práce aj v nedeľu.

Od mája 2018
– najmenej 40 percent hodinovej minimálnej mzdy Od mája 2019
– najmenej 90 percent hodinovej minimálnej mzdy

Čo určuje výšku nočných príplatkov

Výška príplatkov za nočnú prácu by mala závisieť od toho, či bude zamestnanec robiť všeobecnú alebo rizikovú prácu. Zamestnávatelia budú mať možnosť uplatniť si takzvanú derogačnú klauzulu, čo v praxi znamená, že výšku príplatku za nočnú prácu si budú môcť dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy, alebo ak u zamestnávateľa odbory nie sú, tak priamo v pracovnej zmluve so zamestnancom.

HN, Jana Véghová, 31.1.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards