Nové nastavenie štátnych stimulov (TA3)

TA3 uvádza komentár Jakuba Zemana na tému stimulov. 6.2.2018 

Nové nastavenie štátnych stimulov (TA3)

Alfonz Šuran, moderátor: "Štát zásadne zmení podmienky poskytovania stimulov pre investorov, vláda upúšťa od ambície vytvárať čo najviac pracovných miest, hlavnými prioritami je ich nasmerovanie do menej rozvinutých regiónov a orientácia na vyspelé technológie. Opozícia zmenu kritizuje, vraj opäť pôjde len o neefektívne minuté verejné zdroje."

Daniel Horňák, reportér TA 3: "Slovenská ekonomika už netrpí problémom nedostatku pracovných miest, výzvou je skôr ich vytvorenie v menej rozvinutých regiónoch a prilákanie inovatívnych investorov. Vláda preto zmenila nastavenie poskytovanie stimulov."

Peter Žiga, minister hospodárstva: "Nová právna úprava bude zameraná na podporu investícií týkajúcich sa progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou. K zásadným zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby nových pracovných miest v priemyselnej výrobe."

Daniel Horňák: "Odborníci upozorňujú na nedostatky v doterajšom poskytovaní stimulov, vlani dala vláda 84 miliónov eur na podporu pätnástich vybraných firiem. Do menej rozvinutých regiónov pritom smeroval len zlomok z tejto sumy."

Jakub Zeman, analytik INESS: "Do tých menej rozvinutých regiónov boli pridelené štyri investičné stimuly počas roku 2017 a v percentuálnom podiele pomoc predstavovala len šestnásť percent z celkovej štátnej pomoci."

Daniel Horňák: "Opozičné strany SaS a Obyčajní ľudia preto nešetrili ministra Žigu kritikou, stimuly odmietajú celkovo, pretože deformujú trh a ministrovi vyčítajú aj absenciu analýzy, ktorá by dávala aspoň nádej, že poskytovanie stimulov v novom režime bude efektívnejšie."

Jana Kiššová, SaS: "Ako niekde vystrelíme a uvidíme, kde nám to zadymí a potom sa tam ideme pozrieť, že ako nám to zadymilo."

Daniel Horňák: "Minister tieto výhrady odmieta, dotácie majú ísť už len do menej rozvinutých regiónov, firmy vo vyspelých okresoch budú mať nárok len na daňové úľavy."

Peter Žiga: "Tvrdiť, že sme to mohli využiť na niečo iné, je absurdné, pretože v prípade, že tá firma neinvestuje, nemá si z čoho čerpať ten daňový stimul."

Daniel Horňák: "Zmeny v poskytovaní štátnych stimulov začnú platiť od začiatku apríla."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards