Neustúpili ani zamestnávatelia, ani odborári

RTVS uverejnili reportáž o minimálnej mzde s vyjadrením Róberta Chovanculiaka. 09. 08. 2020.

Neustúpili ani zamestnávatelia, ani odborári

Róbert Chovanculiak, analytik, INESS: „Ak bude platiť minimálna mzda šesťstodvadsať eur, to bude znamenať nárast minimálnej mzdy o šesť celá deväť percent. Takže znova sa bude opakovať to, že minimálna mzda bude rásť dvojnásobnou rýchlosťou oproti priemernej mzde.“

Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards