Nešírme ekonomickú infekciu ďalej

Preplávať vodami koronakrízy s čo najmenšími hospodárskymi škodami bude vyžadovať mimoriadne štátnické umenie. Všetky kroky by mali stavať na nejakých pilieroch, o ktorých vieme prehlásiť, že sú dobré a ich porušenie je zlé.

Nešírme ekonomickú infekciu ďalej

Jeden z tých pilierov sa volá “nešírme ekonomickú infekciu ďalej.” Niektorá opatrenia, pravidlá a nariadenia môžu vo chvályhodnej snahe pomôcť ťažko zasiahnutým podnikom, či sociálnym skupinám, narušiť fungujúce ekonomické vzťahy v iných sektoroch. Miesto pomoci tým prvým vtiahnu do problémov tých druhých.

Príkladom sú odklady splátok úverov. K tým treba postupovať opatrne a s jasným finančným krytím zo strany štátu, či centrálnej banky. Nanútené, plošné a nedomyslené odklady by mohli veľmi rýchlo vniesť problémy do finančného sektora, či rozkrútiť špirálu morálneho hazardu nielen u zasiahnutých, ale aj plne likvidných a solventných dlžníkov. Nechajte to v prvom kole na banky, oni napríklad na účte poslanca parlamentu veľmi dobre vidia, či mu chodí plat, rovnako na účte mobilného operátora. Až tam, kde banky s dlžníkom nevedia nájsť spoločnú reč, začína miesto pre štátne garancie, či odklady splátok. Ak má dôjsť k úpravám ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii, treba rozumne definovať podmienky, aby zákon zároveň nebrzdil potrebnú reštrukturalizáciu ekonomiky.

Alebo taká technikalita – medzi úplne prvými opatreniami sa zjavil bod, že odberatelia elektriny nebudú musieť platiť „pokuty“ za nedodržanie odberového diagramu, teda ich dohodnutého plánu spotreby. V skutočnosti to však nie je žiadna pokuta, ale dohodnutá platba v prípade nedodržania zmluvného záväzku, s ktorou bude mať dodávateľ nemalé náklady (neodobranú elektrinu musí s veľkou stratou predať inde, nemôže je „uskladniť“). V snahe pomôcť jedným sa problémy prenášajú na iných.

Pravidlo o nešírení ekonomickej nákazy porušuje aj nápad donútiť prenajímateľov odpustiť obchodom polovicu nájmu. A to môžeme byť radi, že nie sme v Česku. Babišova vláda chce, aby prenajímatelia odpustili všetok nájom aj fyzickým osobám! Akoby peniaze z prenájmu nikde a nikomu nechýbali, na rozdiel od mzdy a tržieb. Nechajme nájomcov a prenajímateľov dohodnúť sa, oni majú najlepšie informácie o svojej situácii.

A keď zasiahnuť, tak každé takéto opatrenie by malo mať jasné finančné krytie, aby nebolo len pohadzovaním horúceho zemiaku. Pomáhať treba, ale s čo najmenšími škodami.

HN, 6.4.2020

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards