Najzaujímavejšie grafy 2022 podľa odborníkov

Denník N uverejnil dňa 29.12.2022 hodnotenie analytika Róberta Chovanculiaka najzaujímavejšieho grafu roku 2022.

Najzaujímavejšie grafy 2022 podľa odborníkov

Róbert Chovanculiak, INESS:

"Podľa oficiálnych údajov Svetovej banky aj Eurostatu sme sa za posledných desať rokov v ekonomickej úrovni prepadli spomedzi 11 porovnateľných nových členských krajín EÚ z tretieho miesta na predposledné desiate miesto. Za nami bolo vlani už len Bulharsko, kým ešte v roku 2012 bolo pred nami len Slovinsko a Česko. Dôvodom je náš nižší ekonomický rast, ktorý je daný nižšou mierou rastu produktivity práce a nižším objemom investícií, ako aj ich nižšou efektívnosťou. V pozadí týchto dôvodov je absencia reforiem, ktoré by zvýšili objem práce a kapitálu, ako aj efektívnosť ich využívania. Kým v roku 2012 bolo Slovensko lídrom v produktivite práce medzi uvedenými 11 krajinami, vlani sme mali už tretiu najnižšiu produktivitu od konca, za nami bolo (podľa údajov Eurostatu) len posledné Bulharsko a predposledné Maďarsko. Ďalšou dôležitou oblasťou, kde zaostávame, sú investície. Ako ukazuje graf roka, v podiele hrubých fixných investícií na hrubom domácom produkte (HDP) zaostávame za všetkými porovnateľnými krajinami okrem Bulharska. Kým priemerný ročný podiel investícií na HDP bol za ostatných 10 rokov (2012 – 2021) v Estónsku 26,7 %, v Česku 25,7 % a Rumunsku 23,9 %, na Slovensku to bolo len 21,0 % (a v Bulharsku 20,4 %). Aj to je jeden (aj keď nie jediný) z dôvodov, prečo sa približujeme k Bulharsku a vzďaľujeme od Estónska a Česka, ale už aj od Rumunska. Empirické údaje totiž ukazujú, že ak chce krajina rásť rýchlym a udržateľným spôsobom, nevyhnutnou (aj keď nie postačujúcou) podmienkou je miera investícií vyššia ako 25 % HDP. Graf neobsahuje ešte údaje za rok 2022 a ani predikciu na rok 2023. Avšak veľmi pomalé čerpanie eurofondov a presun rozpočtovaných, ale nevyčerpaných peňazí z investícií (aj eurofondových, aj tých z nášho rozpočtu) do neinvestičných výdavkov (najmä) na elimináciu dôsledkov energetickej krízy svedčí o tom, že tento a budúci rok nebudú v pomere investícií k HDP lepšie, ale skôr horšie ako tie predchádzajúce. A ešte si tu treba uvedomiť, že ukazovatele v grafe sú pomerové, teda hovoria o tom, aká časť z koláča (HDP) ide na investície. Slovensko nielenže dáva na investície menší diel svojho koláča, ale náš koláč zároveň rastie pomalšie. Aj preto sme tam, kde sme. A zároveň platí, že koaličné strany súťažia navzájom medzi sebou a navyše aj s opozíciou nie v tom, kde a ako čo najviac a čo najefektívnejšie investovať, ale v tom, ako a kde čo najviac rozdať na zvýšenie alebo aspoň udržanie spotreby."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards