Najpružnejší trh práce majú Dánsko či USA (HN)

HN poukazujú na štúdiu INESS o trhu práce. 29.1.2018 

Najpružnejší trh práce majú Dánsko či USA (HN)

Dánsko, USA a Japonsko poskytujú najvyššiu mieru flexibility na trhu práce. Vyplýva to z aktuálneho Indexu pružnosti zamestnávania zostaveného z údajov Svetovej banky. Zahŕňa 41 krajín Európskej únie a OECD. Slovensko sa v tomto rebríčku umiestnilo na 26. mieste. Index porovnáva legislatívu krajín v oblasti vzniku pracovného miesta, jeho priebehu a ukončenia. Krajiny, ktoré legislatívne určujú menej parametrov pracovného pomeru, majú pružnejší trh práce. "Lídrom tohto rebríčka je Dánsko, kde zákon neurčuje ani minimálnu mzdu, ani dĺžku pomeru na dobu určitú, neukladá povinnosť vyplácať odstupné. Tieto parametre sú predmetom dohody zamestnanca a zamestnávateľa a ich kolektívneho vyjednávania," priblížil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, ktorý sa spolu s ďalšími zahraničnými analytikmi podieľal na zostavovaní indexu. Na opačnom konci rebríčka sa umiestnili krajiny, ktoré regulujú väčšinu parametrov pracovného pomeru. "Najnižšie sa umiestnilo Francúzsko, kde napríklad nie je možné uzavrieť kontrakt na dobu určitú pre trvalé úlohy," vysvetľuje inštitút. Slovenský Zákonník práce je prísnejší ako legislatíva v Česku, Maďarsku aj Rakúsku. Pozíciu Slovenska najviac určujú podmienky prijímania a prepúšťania zamestnancov. Regulácia pri vzniku pracovného pomeru patrí k tým prísnejším, striktnejších je len päť krajín. "Pozíciu Slovenska negatívne ovplyvňuje pružnosť pri pracovných zmluvách na dobu určitú. Zákonník práce ich síce umožňuje, ale maximálna povolená dĺžka dva roky pri opakovanom predĺžení je relatívne nízka," vysvetlil inštitút. 

HN, 29.1.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards