Najhoršie hospodárenie v najlepšom období

Verejné financie sú tráviacim traktom napojeným na trh práce. Ten im na jednej strane prináša živiny vo forme daní a odvodov platené zamestnancami. A na druhej strane môže odčerpávať zdroje, ak má trh práce problémy a je potrebné vyplácať dávky.

Najhoršie hospodárenie v najlepšom období

Momentálne dostávajú verejné financie to najlepšie možné z oboch strán. Miera nezamestnanosti sa tento rok blíži k najnižšej úrovni v histórii Slovenska. Celkový počet pracujúcich tiež dosiahne rekord skoro dva a pol milióna pracujúcich spred covidu. Množstvo zamestnaných cudzincov prvý raz prekročil hranicu 100-tisíc. Zjednodušene povedané, ak nepočítame zaostávajúce okresy, kde je dlhodobý problém s dlhodobou nezamestnanosťou, tak na Slovensku momentálne pracujú všetky ruky a nohy, ktoré môžu. 

Trh práce tak generuje za daných daňových a odvodových sadzieb maximálny možný objem daní a odvodov do verejných rozpočtov. Tento rok daňový výbor očakáva, že daňovo-odvodové príjmy dosiahnu 42 mld. eur. Len pred štyrmi rokmi - v roku 2019 - to bolo 28,5 mld. eur. 

Rovnako na opačnej strane traktu hrá verejným financiám všetko do karát. Počet nezamestnaných dosiahol minulý rok 162 tisíc a tento rok sa očakáva 148 tisíc. To je s vysokým náskokom najnižší počet od vzniku Slovenskej republiky. Po poslednej kríze sa toto číslo blížilo k 400 tisíc. Nižší počet nezamestnaných nepriamo indikuje aj nižší počet ľudí v hmotnej núdzi. Ešte v roku 2013 bolo na dávku odkázaných 180 tisíc ľudí, teraz štát na tejto dávke "šetrí", poberá ju len 63 tisíc ľudí. 

Jednoducho trh práce vytvára tie najlepšie predpoklady na to mať zdravé verejné financie. Pracujúci ľudia neplnia len odvodovú kasu, ale vďaka vyššej spotrebe odvádzajú aj viac na najvýznamnejšej dani štátu – DPH.  Maximum príjmov, minimum výdavkov. A napriek tomu sú verejné financie v rozvrate. Deficit 6 % HDP sa dá ospravedlniť len počas vojnového stavu alebo zúriacej ekonomickej krízy. Na Slovensku nemáme ani jedno, ani druhé. 

O to väčší hazard je to smerom do budúcnosti. Vďaka ukrajinskému odporu nám zatiaľ nehrozí agresor priamo za hraniciam. Ale ekonomická kríza sa môže zjaviť kedykoľvek. Náznakov jej príchodu bolo v poslednom čase viacero. A na Slovensku nielenže nevytvárame rezervy na horšie časy, ale tu nám nestačia ani plody tých relatívne dobrých časov a musíme si počas nich výrazne požičiavať na úkor budúcnosti. 

Súčasný minister financií by možno oponoval, že na trhu práce je síce všetko v poriadku, ale máme iné problémy – vysoké ceny energií a infláciu. To sú argumenty slabé ako čaj. Dotácie energií stoja „len“ 1 % HDP. A nikde nie je vytesané do kameňa, že štát musí dotovať všetky domácnosti. Stačí sa pozrieť k susedom za hranice. A inflácia sa dá využiť presne naopak – na rýchlu konsolidáciu. Stačí nepodľahnúť tlaku na výrazne navyšovanie miezd verejných zamestnancov a dôchodkov a nechať infláciou tlačený nominálny nárast verejných príjmov nech zníži deficit.

V Bruseli nedávno zverejnili prepočty potreby konsolidácie verejných financií pre jednotlivé krajiny. Slovenská republika dopadla najhoršie. Musíme v najbližších rokov konsolidovať najrýchlejším tempom. Už sa nie je na čo vyhovárať. Treba šetriť.

09. 01. 2024, Denník N

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards