Na zmenu stačí jeden klik – ten váš: Rozhodnúť o víťazovi Ceny verejnosti môžete aj vy

Denník Nový Čas zverejnil na svojej internetovej stránke článok o nomináciách na Ceny verejnosti a svoje miesto mal aj INESS. 11.5.2018

Na zmenu stačí jeden klik – ten váš: Rozhodnúť o víťazovi Ceny verejnosti môžete aj vy

O kvalite školského systému sa diskutuje neustále a práve teraz môžete k zmene prispieť aj vy. Pomôcť môžete jedným klikom. Neziskové organizácie, ktoré sa problematike školstva venujú, potrebujú predovšetkým pomoc a podporu. Napriek tomu, že zlepšujú systém týkajúci sa celej spoločnosti, nachádzajú sa na okraji verejného záujmu. Predstavujeme vám neziskové organizácie, ktoré sa snažia o zlepšenie vzdelávacieho systému v našej krajine a hodnotiaca komisia Ceny Nadácie Orange ich posunula do užšieho výberu laureátov. Víťazov 9. ročníka Ceny Nadácie Orange v kategóriách Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a Sociálna inklúzia spoznáme už 28.mája. Svoje sympatie môžete vyjadriť aj vy - hlasovaním v kategórii Cena verejnosti.

Junior Achievement Slovensko, n.o. za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti podpory ekonomického a finančného vzdelávania žiakov základných a stredných škôl formou zážitkového vzdelávania a prípravu na trh práce.

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz za dlhodobý prínos k vzdelávaniu mladých ľudí a širokej verejnosti v ekonomických témach, fungovaní štátu, za presadzovanie kritického myslenia s cieľom rozvoja občianskej spoločnosti.

Krúžky v škole, o. z. za systematický rozvoj rôznorodej a zmysluplnej voľnočasovej aktivity detí priamo v školskom prostredí, za podporovanie objavovania ich nadania a nadšenia zo vzdelávacích, umeleckých, športových a jazykových aktivít.

„Činnosť posudzovaných organizácií je veľmi rôznorodá, sú profesionálne a v oblasti vzdelávania sa venujú rôznym témam. Niektoré sú založené na nadšení dobrovoľníkov, ktorí sa snažia robiť voľnočasové aktivity a krúžky pre deti, v ďalších sú etablovaní odborníci na rôzne aspekty vzdelávania. V tomto bolo naše posudzovanie náročné, pretože každá z organizácií má iný rozsah, typ činnosti a témy, ktorým sa venuje, rovnako rôzny je aj ich dopad. Niektoré organizácie sa do výberu dostali za to, čo všetko už dokázali, iné organizácie síce ešte nepôsobia dlho, ale cítime z nich nadšenie pre vec,“ zhodnotil Peter Dráľ, člen hodnotiacej komisie v oblasti Vzdelávanie.

Nadácia Orange vyčlenila pre víťazné organizácie finančnú podporu do výšky 50 000 eur s cieľom posilniť stabilitu ocenených organizácií a podporiť ich ďalší rozvoj a projekty. O tom, ktorá organizácia získa Cenu verejnosti a odmenu 2000 eur môžete rozhodnúť aj vy. Hlasujte na www.nadaciaorange.sk do 24. mája 2018. Viac informácií nájdete aj na https://www.nadaciaorange.sk/sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange.

PR článok, cas.sk, 11.05.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards