Na Slovensku sa treba pokúsiť zaviesť zdravotné pripoistenie

Denník Šport uverejnil dňa 17.7.2023 tlačovú správu INESS, v ktorej informuje o výsledkoch analýzy v novej publikácii Priestor pre zdravotné pripoistenie na Slovensku. 

INESS: 

"Základným zmyslom verejného zdravotného  poistenia (VZP) je sprístupniť potrebnú zdravotnú starostlivosť všetkým poistencom, bez ohľadu na ich príjmy a zdravotný stav. Potreby sú nekonečné a zdroje obmedzené, preto by VZP malo pokrývať iba klinicky prínosné technológie, ktoré si môžeme dovoliť zaplatiť. Z pohľadu VZP je štandardom zdravotná starostlivosť, ktorá prináša hodnotu za peniaze a neprekračuje možnosti rozpočtu. Všetko navyše je „pripoistiteľný“ nadštandard.  

Dôvody pre kúpu individuálneho poistenia („pripoistenia“) môžu byť rôzne. V zahraničných štúdiách sa najčastejšie uvádza potreba pokrytia špecifickej starostlivosti, urýchlenie prístupu k liečbe a širší výber poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  Popri samotnom obsahu (výkony, lieky, pomôcky) do popredia vystupujú najmä tri faktory – komfort, kvalita a čas. Z legislatívneho hľadiska je vytvorenie priestoru na pripoistenie jednoduché – v podstate stačí zobrať „červené pero“ a vyškrtať všetky nevykonateľné aj nevykonávané ustanovenia, protirečenia a duplicity. Poistenie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti existuje v rôznych európskych krajinách (napr. Rakúsko, Francúzsko, Dánsko, Luxembursko, Holandsko), či už ako doplnkové k verejnému systému alebo namiesto neho."
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards