Na poistení majetku ma štát ušetriť milióny

Hospodárske noviny uverejnili vyjadrenia analytika Radovana Ďuranu k daňovo-odvodovej reforme. 18.11.2021

Na poistení majetku ma štát ušetriť milióny

„Bohužiaľ, na Slovensku je to tak, že ministerstvu stačí zverejniť číslo. Podkladové údaje ako objem poistného, hodnota poisteného majetku, plnenia, pravdepodobnosť plnenia či klasifikácia podľa rizikovosti majetku neboli zverejnené,“ zhodnotil Radovan Ďurana, INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards