Moderné školy máme už dnes

Televízia JOJ odvysielala dňa 19.2.2023 komentár analytika Róberta Chovanculiaka k vplyvu digitalizácie v školstve. 

Moderné školy máme už dnes

Róbert Chovanculiak, INESS:

„Keď sa pozrieme na výsledky štúdií, ktoré skúmajú vplyv digitalizácie na výsledky žiakov, tak v lepšom prípade tieto výsledky sú nejednoznačné a v tom horšom prípade sa ukazujú aj negatívne dopady na kvalitu vzdelávania pre žiakov.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards