Lex Korona nemá definitívnu podobu

Martin Vlachynský sa pre RTVS vyjadril k vládnym opatreniam. 22. 06. 2020.

Lex Korona nemá definitívnu podobu

Viliam Stankay: „No a vládne opatrenia rozoberieme s analytikom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martinom Vlachynským. Väčšina navrhnutých opatrení hovorí o rušení rôznych administratívnych povinností, napríklad výkazov. Pán Vlachynský, je teraz čas riešiť práve byrokraciu, nebolo by vhodnejšie najskôr dotiahnuť opatrenia, ktoré mali firmy ochrániť pred dosahmi pandémie?“

Martin Vlachynský, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (naživo): „Ja si nemyslím, že to sú veci, ktoré sú v konflikte. Jedná sa zhruba o stovku relatívne drobných opatrení, ktoré si nevyžadujú, aby okolo každého z nich behal tím dvadsiatich úradníkov a nejak zložito ich implementoval. Väčšinou sa jedná o vyškrtnutie nejakej povinnosti alebo jej zjednodušenie, preto si myslím, že takáto výčitka nie je úplne namieste a tieto veci sa dajú robiť paralelne.“

Viliam Stankay: „Pomerne rozsiahly balíček opatrení by sa mal schvaľovať v zrýchlenom režime bez dôkladnej diskusie a pripomienkovania. Keďže sa týkajú podnikov, nemali by predsa dostať zamestnávatelia, ale aj odbory viac priestoru počas ich prípravy?“

Martin Vlachynský: „Ak by sa jednalo o nejakú veľkú reformu povedzme, že reformu dane z príjmov alebo niečo podobné, tak som všetkými za, aby ten legislatívny proces bol čo najporiadnejší. Na strane druhej toto je skutočne stovka opatrení a veľmi ťažko si predstaviť, že teraz každé jedno z nich by sa nejak detailne rozoberalo, bolo by tam nejaké pripomienkové konanie, potom by sa to zapracovávalo tieto pripomienky. Mnoho z týchto opatrení, ja myslím, že verejnosť už pozná, pretože ten hlavný iniciátor SaS-ka viac-menej si hýčka ten svoj program, tieto svoje body už pomaly od roku 2010, od toho takzvaného projektu Singapur, čo boli také väčšie veci, ako napríklad ten spomínaný to uvoľnenie gastrolístkov, takisto bolo to na verejnosti prepierané v posledných týždňoch už pomerne dosť. Čiže aj vzhľadom k tej situácii a k tomu, že toto je možno trošku taká jedinečná príležitosť na to, aby sa tie roky rečí o znížení byrokracie konečne premenili na skutky, tak ja si myslím, že je tu priestor na to, aby sa privrelo oko nad tým, že to ide rýchlejšie ako je štandardný model.“

Viliam Stankay: „Ministerstvo hospodárstva argumentuje, že Slovensko sa v hodnotení konkurencieschopnosti za posledné štyri roky prepadlo o sedemnásť miest. Sú z tohto pohľadu navrhnuté opatrenia dôležité?“

Martin Vlachynský: „Tie modely, ktoré hodnotia konkurencieschopnosť do tých známych rebríčkov, ako je Doing Business, sú pomerne zložité. Ja si v tomto momente netrúfam povedať, či tieto konkrétne opatrenia posunú Slovensko o dve priečky alebo o pätnásť priečok, a myslím si, že nie je ani dôležité, aby sme sa bavili o tomto. Kľúčové je, aby to skutočne zlepšilo to podnikateľské prostredie, aby to ubralo byrokratické povinnosti podnikateľom aj občanom a ak vďaka tomu Slovensko porastie v rebríčkoch konkurencieschopnosti, tak to bude len veľmi vítaný bonus a ja si myslím, že určite sa to aspoň mierne pozitívne prejaví.“

Viliam Stankay: „Odpovedal ekonomický analytik Martin Vlachynský, želáme ešte príjemný večer.“

Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards