Kto dohliadne na kvalitu

Predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) bola odídená. Jej dva roky vo funkcii boli divoké a zameranie úradu na jedinú tému zdravotníctvu, zisk poisťovní, sotva nejak prospelo. Napriek tomu však hlbšie naviazanie ÚDZS na vládu zmenou kompetenčného zákona považujem za zlý krok. No v 20-ročnej histórii ÚDZS bola jeho nezávislosť vždy skôr iluzórna.

Kto dohliadne na kvalitu

Ako napovedá názov, ÚDZS má mať kľúčové kompetencie pri dohliadaní na zdravotnú starostlivosť. To mi implikuje najmä dohliadanie nad kvalitou zdravotnej starostlivosti. Dohľad nad finančným zdravím zdravotných poisťovní mu prischol skôr historickou náhodou, keďže logicky by mal patriť pod NBS, ktorá má dohľad nad celým zvyškom finančného a poistného trhu.

Problémom nie je ani tak to, kto vykonáva finančný dohľad na poisťovňami, než to, kto vykonáva dohľad nad kvalitou – alebo skôr nevykonáva. ÚDZS samozrejme vykonáva dohľad v zmysle posudzovania konkrétnych individuálnych prípadov à la amputácia nesprávnej nohy. V roku 2022 úrad riešil skoro 2500 podaní, čo nie je málo. To, o čom sa tu snažím napísať, je dohľad nad systémovou kvalitou. 

Pod tým si môžeme predstaviť celú škálu fenoménov, ako sú štandardné postupy, personálne a technické normatívy, bezpečnostné audity poskytovateľov, ale aj analýza, vyhodnocovanie kvalitatívnych dát a vytváranie benchmarkov, ako je napríklad (ale nielen!) miera nozokomiálnych nákaz. Nemusí sa to samozrejme týkať len hodnotenia poskytovateľov, ale aj poisťovní, respektíve dopadov na ich poistné kmene. 

Samostatnou kapitolou je ad-hoc hodnotenie a kontrola v rôznych situáciách. Príkladom môže byť obdobie Covid-19. Nikto sa inštitucionálne nechopil ani priebežného, ani následného zhodnotenia kvality reakcie zdravotníctva na toto obdobie. Jediné hodnotenia prišli z tretej strany, napríklad od tímu okolo Petra Pažitného. Výsledkom je, že vákuum zapĺňa nová vláda svojimi ľuďmi a svojimi motiváciami a schyľuje sa tu ku tragikomickému „vyšetrovaniu“ pandémie hoaxermi.

Úrad môže zareagovať, že jeho činnosti sú v rámci určenom legislatívou. To nespochybňujem a ani nežiadam, aby sa úrad začal teraz hrať na policajta nad rámec zákonných právomocí. No očakával by som, že práve úrad bude medzi najaktívnejšími vo verejnej diskusii o systematickom meraní a hodnotení kvality zdravotnej starostlivosti na Slovensku. S istou dávkou optimizmu si tak môžeme priať, že výmena na riaditeľskej stoličke môže byť k tomu katalyzačným momentom.

22.2.2024, Zdravotnícke noviny

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards