In its thirties, it is time for the economy to start using its brain

Mesačník The Slovak Spectator hodnotenie dňa 19.12.2022 názor analytika Radovana Ďuranu vývoja slovenskej ekonomiky po transformácii. 

In its thirties, it is time for the economy to start using its brain

Ako poukázal, na začiatku transformácie po roku 1989 mali mierny náskok Poľsko a Maďarsko, keďže malé podniky boli tolerované aj za socializmu. Česká republika mala medzitým výhodu kvalitnejšieho vzdelania, priemyselnej tradície a lepšej infraštruktúry.

Radovan Ďurana, INESS:

"Slovenská ekonomika zaznamenala v rokoch 2002 až 2008 radikálny skok. Podnikanie ľudí, snaha poskytovať služby a tovar a zarábať pritom peniaze, dokázalo prekonať nepriazeň politických zásahov najmä v 90. rokoch. Napriek stratám, ktoré vznikli v procese privatizácie, sa Slovensku podarilo prekonať bolesti spojené s návratom k trhovej ekonomike. Dnes súkromný sektor dominuje v ekonomike a vytvára kľúčové hodnoty pre spotrebiteľa aj verejný sektor. Ľudia na Slovensku sa už nemusia vyrovnávať s nedostatkom tovarov a služieb, zvýšila sa ich kúpna sila a štatistická miera chudoby je jedna z najnižších v EÚ. Lepšia kvalita života sa premietla do predlžovania priemernej dĺžky života, ktorá za predchádzajúceho režimu stagnovala."

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards