INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Vyvlastňovanie bude mať nové pravidlá (RTVS)

Ako povedal pre RTVS dňa 20.1.2015 Richard Ďurana, inštitút vyvlastnenia považujeme za také krajné riešenie sporu medzi občanom a štátom a sme preto veľmi radi, že ministerstvo pristúpilo na mnohé z našich pripomienok. Dôsledkom bude posilnenie vlastníckych práv občanov.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards