INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Anketa: Čo by mal urobiť Robert Fico na podporu ekonomiky ako prvé? (Hospodárske noviny)

Podľa Jána Dingu z INESS  by vláda mala zrušiť investičné stimuly a neefektívne programy na podporu zamestnanosti. Ako ďalej uviedol pre Hospodárske noviny dňa 11.3. 2013, stimul treba poskytnúť plošne všetkým firmám pôsobiacim na Slovensku a to znížením daní. Pokles daňových sadzieb spraví zo Slovenska atraktívnejšie miesto pre zahraničné investície, čo nám prinesie kapitál a toľko potrebné nové pracovné miesta. 

Anketa HN: Ako by mala vláda podporovať hospodársky rast? (Hospodárske noviny)

Podľa Richarda Ďuranu z INESS najefektívnejšou pomocou podnikateľskému prostrediu sú plošné opatrenia, ktoré pomôžu celému hospodárstvu, nielen špecifickým sektorom. Ako ďalej uviedol pre Hospodárske noviny dňa 6.3. 2012, medzi ne zaraďujeme znižovanie rozsiahlej administratívnej záťaže, spružnenie Zákonníka práce, ktorý predražuje prepúšťanie a upustenie od investičných stimulov pre vybrané subjekty a nesystémových, neefektívnych a drahých politík trhu práce.

Brusel obmedzí stimuly. Slovensko nesúhlasí (Pravda)

Jedna firma dostane stimul, no zároveň stovky až tisíce iných firiem, živnostníkov, spotrebiteľov sa vzdajú časti svojich zdrojov v prospech tejto firmy a nemôžu investovať, zamestnávať či spotrebovať toľko, koľko by chceli. Dochádza tak nie k vytváraniu nových hodnôt, ale k prerozdeľovaniu existujúcich, vysvetľoval Martin Vlachynský z INESS dňa 2.3. 2013 pre denník Pravda. 

Investičné stimuly - prebúdzajú, či zabíjajú podnikanie a ekonomiku? (Aktuality.sk)

Vidíme tisíce pracovných miest v automobilkách, ale nevidíme tisíce, možno desaťtisíce pracovných miest, ktoré vďaka zvýšeným daniam, kvôli nákladom na stimuly nevznikli. Pre porovnanie, minulý rok boli priznané stimuly vo výške 121 miliónov eur, na druhej strane vyššie odvody pre živnostníkov, ktoré sú pre mnohých z nich likvidačné, majú do rozpočtu priniesť 70 miliónov, kritizoval investičné stimuly dňa 1.3. 2013 pre Aktuality.sk Martin Vlachynský z INESS. 

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards