Od nového roka vyššie dávky (TA3)

Fond nemocenského poistenia je v súčasnosti vysoko prebytkový z toho dôvodu, že vláda v minulom roku zvýšila maximálne vymeriavacie základy odvodov do fondu nemocenského poistenia z 1,5-násobnu priemernej mzdy na 5-násobok priemernej mzdy, cituje staršie vyjadrenie Jána Dingu dňa 2.1.2015 televízia TA3.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Vláda riskuje. Stratená generácia môže spustiť zmenu systému (Finweb)

Ako povedal pre portál Finweb dňa 3.7.2014 Ján Dinga z INESS, zamestnanosť mladých môžeme podporiť tým, že odstránime prekážky, ktoré bránia ich zamestnávaniu. Vláda by preto mala pristúpiť nielen k zníženiu odvodov predražujúcich cenu práce najmä nízkopríjmových zamestnancov, ale aj k zníženiu minimálnych mzdových nákladov. Vysoké mzdové náklady totiž obmedzujú možnosti uplatnenia práve mladých ľudí bez praxe, pre ktorých je prvoradé získavanie pracovných skúseností.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards