Večera s Havranom: Kríza alebo koniec kapitalizmu? (STV)

Je kríza spätá s kapitalizmom ako systémom, alebo je kríza náhodným fenoménom? Ako skúmať problém systému, keď nemáme odvahu pomenovať ho? Ako súvisí morálka s ekonomickým správaním sa? Sú demokracia a kapitalizmus dvojičky, ako sa navzájom ovplyvňujú? Ekonomická kríza sa mení na krízu myslenia. Hosťami relácie STV dňa 17.6.2014 boli Václav Bělohradský, Ivan Štefunko a Juraj Karpiš.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Stabilné ceny v obchodoch a ekonomika slabne (Expres)

V súčasnosti je pokles cien prejavom skôr ekonomických problémov. Je prejavom toho, že Európe sa nedarí bojovať s vysokou nezamestnanosťou a stagnáciou. Hrozbou je to, že politici nevedia nejak implementovať opatrenia, ktoré by naštartovali ekonomiku, povedal pre rádio Expres dňa 15.1.2014 Juraj Karpiš z INESS.

Koniec sveta nenastane (Trend)

Vysoké zadlženie v kombinácii s nízkym hospodárskym rastom vo vyspelých krajinách predznamenáva problémy štátov plniť svoje sľuby a financovať svoju činnosť v súčasnom rozsahu, povedal pre týždenník Trend dňa 8.1.2014 Juraj Karpiš z INESS.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards