Paleo žiaci v stredovekej škole v digitálnej dobe

O fungovaní dnešného vzdelávania je potrebné si uvedomiť dve kľúčové veci. Po prvé, školstvo ako ho dnes poznáme je z historického pohľadu experiment. Funguje len pár storočí, pričom ľudia boli a sú odkázaní na vzdelávanie stovky tisíc rokov. Učenie sa tu bolo pred školami. Po druhé, školstvo ako ho dnes poznáme, je extrémne zotrvačná a konzervatívna inštitúcia. Len veľmi pomaly sa dokáže meniť, prispôsobovať zmenám alebo akceptovať nové poznatky a inovácie. Školy mojich rodičov a mojich detí vyzerajú podobne.

Monokultúra, domestikácia a evolúcia v školstve

Školstvo je posledné roky zahltené aktuálnymi problémami a parciálnymi výzvami. Pandémia, zatváranie škôl, prílev utečencov pred vojnou, rast nákladov a tak ďalej. V tomto víre aktuálnych udalostí akosi neostáva čas na zadefinovanie fundamentálnych problémov školstva, hľadanie ich príčiny a definovanie riešení a vízií do budúcnosti. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

INT 8/ Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia

Nedostatok financií sa pravidelne umiestňuje na prvom mieste v prehľadoch problémov školstva. Často sa môžete stretnúť s nasledujúcou reťazou argumentov: na Slovensku máme značne podfinancované školstvo, preto nutne potrebuje veľkú finančnú injekciu, ktorá prinesie kvalitné vzdelávanie a zvýši ľudský kapitál Slovákov. Táto logická reťaz má však mnoho slabých ohniviek. Práve im sa venujeme v nasledujúcej publikácii: Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards