Pozdrav z Európskej komisie: kríza skončí o 2 roky

Od vypuknutia krízy hlavní európski aktéri uprednostňujú kupovanie si času pred skutočným riešením dlhového problému. Snažia sa tak odvrátiť bankroty (najmä) krajín PIIGS pôžičkami, eurovalmi, a nákupmi dlhopisov zo strany ECB v nádeji, že keď dôjde k zázračnému naštartovaniu problémových ekonomík, situácia sa vyrieši – tlak na verejné financie sa zníži, HDP porastie, a budeme svedkami postupného znižovania dlhu v pomere k HDP.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Chudoba podľa EÚ

Eurostat nedávno zastrešil vydanie štúdie, ktorá meria materiálnu depriváciu v EÚ. Táto sa zaoberá vlastníctvom (resp. absenciou) tých statkov, ktoré definuje ako kľúčové pri určení stavu materiálnej deprivácie obyvateľstva. V ľudskej reči teda skúma vlastníctvo istých druhov majetku, ktorých absencia má znamenať, že sme chudobní.

Kto za koho kope

Kto za koho kope  je značka, ktorou budeme označovať komentáre a články týkajúce sa vzťahov s Európskou úniou. Ich spoločným menovateľom bude nezodpovedaná otázka, či Komisia, a orgány únie, majú robiť  to, čo chcú členské štáty, alebo členské štáty majú robiť to, čo nevolení predstavitelia  komisie  chcú. Túto zložitú vetu najlepšie ilustruje tento príklad:

 

Únia chce vyšší rozpočet (TV JOJ)

Ako povedal Martin Vlachynský z INESS pre TV JOJ dňa 25.9. 2012, 47 percent, čiže skoro polovica z celého rozpočtu Európskej únie ide na spoločnú poľnohospodársku politiku, z ktorej prosperuje veľmi malé percento ľudí. 

 

ECB v novom šate

Európska centrálna banka si stavia nové sídlo. A nie hocijaké. Sídlo bude pozostávať z dvoch budov (45 a 43 poschodí vysokých) spojených átriom, pričom celková cena stavby presiahne jednu miliardu eur. Prostriedky pritom pochádzajú z verejných zdrojov, čo je nepochybne dôvod zamyslieť sa nad zmysluplnosťou tohto projektu.

 

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards