INESS: Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa môže zhoršiť

Portál 24.hodín uverejnil tlačovú správu INESS, v ktorej informuje o výsledkoch analýzy o vývoji počtu zdravotníkov na Slovensku do roku 2030.

INESS: Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa môže zhoršiť

 INESS: 

"Slovensko dlhodobo zažíva nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Následkom starnutia obyvateľstva sa však v nasledujúcich rokoch situácia ešte zhorší a dôjde k zvýšeniu záťaže pre zdravotnícky systém. V populácii totiž bude väčšie množstvo ľudí, ktorí budú vyžadovať nadpriemerné množstvo starostlivosti. Podľa nášho modelu očakávame, že v roku 2030 bude oproti roku 2021, počet lekárov vyšší o necelých 1600 (nárast o približne 7,9 %) a očet zdravotných sestier nižší o približne 2200 (pokles o približne 7,1 %). Slovensko však zároveň čaká nárast skupiny obyvateľov vo veku 70 rokov a viac, ktorí predstavujú najväčšiu záťaž pre zdravotnícky systém. Do roku 2030 sa tak oproti roku 2021 zvýši. Počet osôb vo veku 70+ na jedného lekára o 10 osôb (nárast o približne 33 %) a počet osôb vo veku 70+ na jednu zdravotnú sestru o 11 osôb (nárast o 58 %). Napriek nárastu počtu lekárov tak nastane situácia, kedy budú mať lekári v porovnaní so súčasnosťou viac práce, čo sa premietne do horšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Situácia bude ešte horšia v prípade zdravotných sestier, keďže ich počet poklesne aj v absolútnych číslach. Vzhľadom na rozsah a akútnosť problému sú na zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti potrebné systémové zmeny."

Celý článok zo dňa 4.6.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards