INESS: Dokument RIA 2020 by mal ponúknuť hlbšie riešenia regulácií

Doložky vplyvov analýz aj na poslanecké návrhy zákonov a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by mali byť povinné. Tvrdí to INESS s tým, že v súčasnosti sú dobrovoľné.

 INESS: Dokument RIA 2020 by mal ponúknuť hlbšie riešenia regulácií

Bratislava 26. decembra (TASR) – Ponúknuť hlbšie riešenia problémov tvorby regulácií v záujme lepšieho podnikateľského prostredia a brániť tvorbe nadmernej regulácie. O to by sa mal snažiť strategický dokument Stratégia lepšej regulácie – RIA 2020. Hodnotenie aktuálneho stavu prijímania regulácií a pripravovaných zmien vytvoril Inštitút ekonomických a sociálnych analýz (INESS), podľa ktorého je pripravovaný dokument málo ambiciózny.

Doložky vplyvov analýz aj na poslanecké návrhy zákonov a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by mali byť povinné. Tvrdí to INESS s tým, že v súčasnosti sú dobrovoľné. Tiež by sa podľa nich mal upraviť v legislatíve záväzok Národnej rady (NR) SR - novelizovať zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie len k 1. januáru, pretože podľa predchádzajúcej analýzy INESS sa táto povinnosť nedodržiava.

Problémom je podľa analytikov aj to, že predkladatelia v analýze vplyvov uvádzajú, že vplyv zmien nevedia kvantifikovať, reálne však majú k dispozícii databázy údajov. Preto by sa mala vytvoriť legislatívna fikcia, že všetky potrebné dáta na vyhodnotenie zmien sú k dispozícii, konštatujú odborníci.

Vláda by mala byť podľa slov ekonómov ambicióznejšia aj v odstraňovaní regulácie podľa príkladov zo zahraničia, a tiež vyhodnocovať dodatočne všetky schválené legislatívne zmeny. RIA túto povinnosť síce zavádza, ale nie je v nej zahrnuté vyhodnocovanie regulácií, ktoré boli prijaté návrhmi poslancov.

Nadbytočnosť je tiež jedným z problémov. Odborníci preto odporúčajú, aby sa prehodnotila tvorba niektorých analýz, keďže aj RIA zavádza ďalšie hodnotenie vplyvov. Odstrániť by sa podľa nich mala aj nadmerná regulácia, tzv. gold-plating, a dvojkoľajnosť, teda double-banking, z prebranej právnej úpravy Európskej únie (EÚ). Dodávajú, že dvojkoľajnosť by mala byť povinne odbúraná aj z vnútroštátnych predpisov.

Analytici tiež radia, aby sa namiesto nového informačného systému RIA rozšírila funkcionalita platformy Slov-lex. Dodržiavanie procesov RIA by mal posudzovať nadriadený kontrolný orgán, ktorý by mal pevné postavenie na rozdiel od súčasnej komisie, ktorá nemá podľa ekonómov veľký vplyv.

Slovensko by malo tiež zvážiť možnosť záväzného informovania verejnosti o existujúcich povinnostiach vyplývajúcich z regulácií, dodávajú odborníci.

Dokument RIA 2020 je podľa analytikov INESS málo ambiciózny a mal by ponúknuť dôkladnejšie riešenia problémov tvorby regulácií. Pripravilo ho Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) a predmetom rokovania vlády bude začiatkom roka 2018.

Elena Zúborová

26.12.

Teraz.sk

24hod.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards