Firmy ušetria na zmenách 74 eur ročne (HN)

Hospodárske noviny uverejnili 7.8.2017 článok zaoberajúci sa novelou zákona povinnej zdravotnej služby, ktorú INESS analyzoval v rámci projektu Byrokratického Indexu a  pri niektorých povolaniach ju považuje za zbytočnú

Firmy ušetria na zmenách 74 eur ročne  (HN)

Zamestnávatelia sú z novely sklamaní, úprava je nedostatočná.

Bratislava – Zamestnávatelia musia každý rok vynaložiť stovky eur na zabezpečenie hodnotenia zdravotného rizika na pracovisku. Táto povinnosť sa týka všetkých zamestnancov, teda nielen zváračov a údržbárov vysokých pecí, ale aj sekretárok, programátorov alebo učiteľov. Podnikatelia dlhodobo tento stav kritizujú a upozorňujú, že v prípade zamestnaní, kde žiadne väčšie riziko nehrozí, ide o formalitu, ktorá pre nich predstavuje zvýšené finančné a administratívne náklady. "Zvyčajne sa ceny pohybujú od 12 do 20 eur za zamestnanca. Rozdiel je aj teritoriálny, pre firmu s desiatimi zamestnancami sú tie náklady okolo 200 eur ročne," hovorí Tomáš Smutný, konateľ spoločnosti HUMANex. Prehodnotenie zákona sa ocitlo aj v programovom vyhlásení vlády a neskôr v balíčku pre podnikateľov, ktorý pripravilo ministerstvo hospodárstva. Konkrétny návrh vypracoval rezort zdravotníctva, podnikatelia sú však z neho sklamaní. "Vládou schválená novela bude znamenať zmenu, no z pohľadu podnikateľov nie takú, akú by si želali a očakávali," hovorí Ján Solík, predseda Mladých podnikateľov Slovenska. Namiesto úplného zrušenia sa pre pracovníkov v najmenej rizikovej kategórii zmení každoročná povinnosť na jednorazovú a v prípade nízkorizikovej, druhej kategórie sa predĺži periodicita z dvanástich na osemnásť mesiacov. Ministerstvo zdravotníctva sa bráni tým, že úplné zrušenie by nebolo v súlade s európskymi smernicami. "Predpokladáme úsporu nákladov na jedného podnikateľa vo výške 74 eur a úsporu nákladov celého podnikateľského prostredia vo výške 9 miliónov eur," uviedol Juraj Rybanský z odboru komunikácie rezortu hospodárstva.

Povinná zdravotná služba na Slovensku

Priemerné ročné náklady na pracovnú zdravotnú starostlivosť*

*Prepočítané SBA na rok 2015

4 kategórie práce

1. kategória Žiadne zdravotné riziko

2. kategória Únosná miera zdravotného rizika

3. kategória Významná miera zdravotného rizika (rizikové práce)

4. kategória Vysoká miera zdravotného rizika (rizikové práce)

Modelový podnikateľ ročne venuje byrokracii:

75 úkonov

17,5 pracovného dňa

1 475,1 eura nákladov

Pri začatí podnikania musí vykonať dodatočných 28 úkonov, ktoré zaberú 30,5 hodiny.

Genéza povinnej zdravotnej služby

2006

Rudolf Zajac ANO

Povinnosť zaviedol minister zdravotníctva Rudolf Zajac, platí od 1. júla 2006. Zamestnávatelia musia od tohto dátumu zabezpečiť zdravotnú službu buď vlastnými odbornými zamestnancami, alebo dodávateľským spôsobom. 

2011

Ivan Uhliarik KDH

K 1. januáru 2012 prestala byť zdravotná služba povinná pre zamestnávateľov, ktorých pracovníci patria do prvej alebo druhej kategórie. Pre ostatných zostala zachovaná.

2014

Zuzana Zvolenská nominantka Smeru-SD

Opätovné zavedenie pracovnej zdravotnej služby platné od 1. 8. 2014. Povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov bez výnimky.

2017

Tomáš Drucker nominant Smeru-SD

Návrhy na celkové zrušenie rezort práce odmietol. Pre prvú kategóriu však zavádza možnosť jednorazových posudkov, pri druhej sa predlžuje obdobie platnosti zdravotných posudkov z 12 na 18 mesiacov.

Zdroj - SBA, INESS, PAS

Matej Vanoch
HN, 7.8.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards