Filip z Lučenca patrí medzi 50 najlepších mladých osobností ekonómie (dnes24.sk)

Web dnes24.sk poukazuje na účastníka ekonomikckej olympiády. 7.5.2018 

Filip z Lučenca patrí medzi 50 najlepších mladých osobností ekonómie (dnes24.sk)

Študent štvrtého ročníka na Obchodnej akadémii v Lučenci Filip Gábor sa koncom apríla prebojoval spomedzi
4 000 súťažiach zo stredných škôl z celej Slovenskej republiky medzi elitu
Dňa 26. apríla 2018 sa žiak štvrtého ročníka na Obchodnej akadémii v Lučenci Filip Gábor zúčastnil
celoslovenského kola 1. ročníka Ekonomickej olympiády na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom
stredných škôl. Prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí žiakov v tomto odbore.
Filip Lučenec výborne reprezentoval, prebojoval sa spomedzi 4 000 súťažiach zo stredných škôl z celej
Slovenskej republiky medzi elitu 50 najlepších mladých osobností ekonómie.
Zároveň bol úspešný vo vedomostnom kvíze, v ktorom jeho tím získal zaujímavé ceny. Gratulujeme mu a
prajeme veľa podobných úspechov aj počas ďalšieho štúdia na vysokej škole.
Koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomických a
spoločenských analýz (INESS)
, Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).
Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich
ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.

Dnes24.sk, 7.5.2018 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards