Radovan Ďurana prednášal 4.10.2019 predstaviteľom pacientskych organizácií na témy súvisiacie s post...