Ekonómovia a analytici nepodporujú zastropovanie dôchodkového veku (Rádio Slovensko)

Radovan Ďurana komentoval vek odchodu do dôchodku pre Rádio Slovensko. 7.2.2018 

Ekonómovia a analytici nepodporujú zastropovanie dôchodkového veku (Rádio Slovensko)

Marián Kukelka, moderátor: "Ekonómovia a analytici nepodporujú zastropovanie dôchodkového veku. Vzhľadom na negatívne demografické vyhliadky v tom vidia len ďalší problém pre štátny rozpočet. V prípade, že by politici vekový strop pre dôchodkový vek prijali, štát by bol podľa ekonómov odkázaný na zvýšenie odvodov a daní."

Robert Fico, predseda vlády: "Ja som zástancom aj stanovenia maximálneho veku pri odchode do dôchodku. Tento vek by bol stanovený v Ústave Slovenskej republiky."

Jaroslav Barborák, redaktor: "Tzv. dôchodkový vekový strop. Pre vládny Smer téma najbližšieho obdobia. Rezort práce už koordinuje debatu na pôdoryse parlamentných strán. Naviac, parlament najnovšie k téme rovno zaviazala 125-tisícová petícia odborárov a minister práce hovorí aj o konkrétnych predstavách. Ján Richter."

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny: "Predstava ministra je 65 rokov, predstava odborárov je 64."

Jaroslav Barborák: "Iné predstavy však majú ekonómovia a dôchodkoví experti. Poukazujú na fakt, že práve súčasný model je odpoveďou na stále lepšiu kondíciu dôchodcov a fakt, že na penzii môžu zostávať dlhšie. Rieši to naviazanie systému na tzv. strednú dĺžku veku dožitia. Každoročne sa tak odchádzanie do dôchodku predlžuje. Tento rok to bolo o 63 dní. Pevne stanovená veková hranica by podľa Vladimíra Baláža zo Slovenskej akadémie vied urobila systém neudržateľným."

Vladimír Baláž, Slovenská akadémia vied: "Tie náklady na tie dôchodky by nám časom neúmerne vzrástli."

Jaroslav Barborák: "Radovan Ďurana, analytik INESS."

Radovan Ďurana, analytik INESS: "Akonáhle my zastropujeme vek odchodu do dôchodku a Slováci sa budú dožívať vyššieho veku, tak sa zase dostaneme do situácie, keď dôchodkový systém bude vytvárať veľké straty. Vytvárame tým priestor na nové problémy pre budúce vlády."

Jaroslav Barborák: "A v praxi by to aj pre zlé demografické vyhliadky prinieslo nevyhnutné zvyšovanie daní a odvodov. Taký je pohľad dôchodkového experta z Univerzity Mateja Bela Jána Šeba."

Ján Šebo, dôchodkový expert, Univerzita Mateja Bela: "Ľudia budú mať nižšie dôchodky a druhá vec je, tí, ostanú na trhu práce, a to sú zamestnanci, budú musieť platiť vyššie dane a vyššie odvody, aby to ufinancovali. Toto sú dva absolútne nevyhnutné dôsledky."

Jaroslav Barborák: "Michal Nalevanko, ktorý stál pri zrode dvojpilierového nastavenia dôchodkov u nás, nevidí v stanovení dôchodkového vekového stropu ekonomické rácio."

Michal Nalevanko: "Ide skôr o snahu získavať politické body:

Jaroslav Barborák: "Celospoločenskú diskusiu k dôchodkovému stropu má za sebou susedné Česko. Systém s ním počíta už od roku 2016."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards