Ekonomická olympiáda má podporiť finančnú gramotnosť stredoškolákov

Teraz.sk uverejnil vyjadrenia inštitútu INESS k ekonomickej olympiáde. 29.8.2022

Ekonomická olympiáda má podporiť finančnú gramotnosť stredoškolákov

„V zadaniach ekonomickej olympiády kladieme dôraz na to, aby témy boli aktuálne a študenti mali možnosť pochopiť, ako súčasné dianie ovplyvňuje ich život. Cieľom je, aby sa súťažiaci kriticky zamysleli nad udalosťami, ktoré počujú denne v spravodajstve, a analyzovali ich z ekonomického pohľadu," uviedol inštitút INESS.

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards