Digitalizácia škôl/Naozaj pomôžu žiakom získať kvalitné vzdelanie práve tablety?

Denník Postoj uverejnil komentár analytika INESS Róberta Chovanculiaka k digitalizácii školstva. 

Digitalizácia škôl/Naozaj pomôžu žiakom získať kvalitné vzdelanie práve tablety?

Ako uviedol, štát sa v pláne obnovy zameral na nesprávne ciele, keď riešenie vidí v pomôckach či vo väčšej miere digitalizácie počas vyučovania.

Róbert Chovanculiak, INESS: 

„V skutočnosti výskum ukazuje, že investovanie do digitalizácie na školách prináša v lepšom prípade nejednoznačné alebo žiadne výsledky. V horšom prípade ich digitalizácia priamo zhorší. Výskum ukazuje, že kvalita škôl je daná skôr manažérsko-organizačnými faktormi. Teda lepšie školy sú tie, ktoré sú lepšie riadené, majú kvalitnejších lídrov a lepšiu kultúru. Kvalitné školy v zahraničí dbajú na systémové zmeny, posilňujú vzťah učiteľa a žiaka, silný dôraz kladú na doučovanie či vytvárajú kultúru úspechu v škole. Toto sú zmeny, ktoré sa nedajú kúpiť a z centra naordinovať. Je veľmi náročné správne nastaviť a vnoriť aspekt digitalizácie do vyučovania na hodine. Dobre to dokážu len tie školy, ktoré systematicky a dlhodobo budujú svoje vzdelávanie okolo digitalizácie. Určite nemôžeme očakávať, že obhádžeme tradičné školy digitálnymi službami a produktmi a výsledkom bude kvalitnejšie vzdelávanie pre deti. Takto svet nefunguje."

Celý článok zo dňa 1.2.2023 si môžete prečítať tu.  

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards