Dekarbonizácia zhltne na Slovensku tri miliardy eur

Týždenník Trend uverejnil dňa 17.8.2023 vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k zelenej transformácii Európy. 

Dekarbonizácia zhltne na Slovensku tri miliardy eur

Ako uviedol, dlhodobým nástrojom, motivujúcim na efektívnejšie využívanie energií, je napríklad systém klesajúceho počtu povoleniek.

Radovan Ďurana, INESS: 

„Nové dekarbonizačné ciele sú však pomerne prísne nastavené a už nebude stačiť robiť zmeny v efektivite, inštalovať najmodernejšie vybavenie, ale bude treba pristúpiť k štrukturálnym zmenám vo výrobe. To napríklad znamená kombináciu elektrifikácie výroby či využívanie zeleného vodíka vo výrobných procesoch. Toto je nesmierne nákladný proces, pričom takzvané zelené ciele sa stanovujú politicky, nie analýzou návratnosti investícií. Pochopiteľne, firmy odkladajú takéto investície a čakajú na štátne dotácie, ktoré chýbajúcu návratnosť vyrovnajú. Svetový trh a európsky trh sa v mnohom líšia. Vplyvom rýchlej dekarbonizácie majú európske firmy konkurenčnú nevýhodu oproti dovozcom do EÚ, ktorí nevynakladajú svoje prostriedky na plnenie prísnych dekarbonizačných cieľov. Ale zároveň prebieha aj súťaž vnútri EÚ, keď jednotlivé vlády ovplyvňujú svojím rozhodovaním konkurencieschopnosť firiem. Ide napríklad o spôsob dotácií obnoviteľných zdrojov energií, či sa premietajú do ceny elektriny pre priemysel, o dotácie nových investícií alebo o kompenzácie nepriamych náklad. Slovenská vláda je v poslednom prípade dosť skúpa, čo komplikuje situáciu slovenských vývozcov. Pritom cena elektriny pre stredných podnikateľov je na Slovensku jedna z najvyšších v EÚ, čo ďalej zvyšuje bariéry dekarbonizácie."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards