Ďalší PRIESKUM o zákaze nedeľného predaja: Ľudia sú proti! Najväčšie výhrady majú mladí a nezamestnaní

Topky uverejnili článok o prieskume INESS k nedeľnému predaju. 13. 06. 2020.

Ďalší PRIESKUM o zákaze nedeľného predaja: Ľudia sú proti! Najväčšie výhrady majú mladí a nezamestnaní

Téma trvalého zákazu nedeľného predaja sa na vláde rieši už niekoľko dní. Rozdielny názor panuje aj medzi ministrami. V súvislosti s maloobchodným predajom v nedeľu bolo preto zverejnených niekoľko prieskumom. S najnovším prichádza Inštitút ekonomických a sociálnych analýz INESS.

INESS chcel v prieskume poukázať na inú stránku veci. Ide napríklad o otázky o „zákaze pracovať“ či o „práve pracovať“. Podľa výsledkov prieskumu sú proti zákazu nedeľnej práce v maloobchode sú najviac vyhranení mladší ľudia z veľkých miest. Napriek istým rozdielom medzi demografickými skupinami, nesúhlas so zákazom nedeľnej práce v maloobchode či prípadná potreba kompenzácie tohto zákazu panoval medzi všetkými sledovanými skupinami.

Mladí ľudia z veľkých miest sú proti

Prieskum INESS ukázal, že proti zákazu nedeľnej práce v maloobchode sú najviac vyhranení mladší ľudia z veľkých miest. Takýto výsledok sa dal podľa odborníkov očakávať. „Mladší ľudia majú radi flexibilnejší život a otvorené možnosti, vo veľkých mestách je zároveň koncentrovaná veľká časť maloobchodu s otváracími hodinami aj v nedeľu, preto sa tento zákaz dotýka viac obyvateľov z miest,“ píše sa v analýze.

Zdroj: INESS

Potvrdilo sa aj to, že ľudia na materskej či nezamestnaní ľudia požadujú viac možností privyrobiť si. Napriek istým rozdielom medzi demografickými skupinami, nesúhlas so zákazom nedeľnej práce v maloobchode, či prípadná potreba kompenzácie tohto zákazu panoval naprieč všetkými sledovanými skupinami, bez ohľadu na bydlisko, vzdelanie, vek, pohlavie či zamestnanecký status. „Prieskum ukázal, že keď veci pomenujeme pravými menami, teda zákaz pracovať nazveme zákazom, obyvatelia Slovenska nie sú naklonení takémuto obmedzeniu ich slobody,“ uviedol INESS, ktorý zadal prieskum agentúre ACRC. Tá zozbierala výsledky metodológiou CAPI na vzorke 1021 respondentov v dňoch 26. mája až 3. júna. Respondenti boli konfrontovaní so 4 tvrdeniami, s ktorými mohli vyjadriť mieru súhlasu (áno, skôr áno) a nesúhlasu (nie, skôr nie), či neutrálny postoj (ani-ani).

1. Brigádnici, študenti, nízkopríjmoví a nekvalifikovaní zamestnanci by mali mať možnosť pracovať v maloobchode aj v nedeľu.

Viac ako 60 % respondentov je pozitívne naklonených tomu, aby viaceré skupiny obyvateľstva mali mať možnosť pracovať v nedeľu v maloobchode. Len 28 % je proti takejto možnosti. Obrovskú podporu má táto možnosť najmä u mladých respondentov, z ktorých 70 % je za možnosť nedeľnej práce v maloobchode a len 19 % proti. Rovnako najvýraznejšia podpora je pri obyvateľoch veľkých miest (nad 100 000). Súhlas vyjadrilo až 74 % respondentov.

Zdroj: INESS

2. Zamestnancom v maloobchode by v nedeľu nemalo byť dovolené pracovať.

S tvrdením, že zamestnancom v maloobchode by malo byť v nedeľu zakázané pracovať, súhlasilo 36 % respondentov, no proti bolo viac ako 45 % ľudí. Jasný odpor voči takémuto zákazu bol medzi nezamestnanými, z ktorých 51 % bolo proti zákazu a len 17 % za zákaz.

Zdroj: INESS

3. Zamestnávatelia by mali umožniť zamestnancom v maloobchode prácu v nedeľu, pokiaľ o to požiadajú.

Zároveň si 59 % respondentov myslí, že zamestnávateľ by mal zamestnancom umožniť prácu v nedeľu, ak o to požiadajú. Myslí si to 57 % žien, 50 % obyvateľov obcí do 1000 obyvateľov a až 77 % obyvateľov veľkých miest.

Zdroj: INESS

4. Pokiaľ bude zakázané pracovať v nedeľu, mal by zamestnancom výpadok príjmu doplatiť štát.

O respondentoch boli zozbierané základné charakteristiky, a to pohlavie, vek, veľkosť obce, vzdelanie a zamestnanecký status. S tvrdením, že výpadok príjmov kvôli zákazu pracovať v nedeľu v maloobchode by mal kompenzovať štát, súhlasilo 42% opýtaných. Pri respondentoch pracujúcich na polovičný úväzok to bolo až 50%.

Zdroj: INESS

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards