Čo chcú strany robiť so školstvom / Politici sa s programom nenadreli. Povrchné a plné fráz, hodnotia experti

Denník Postoj.sk uverejnil hodnotenie analytika Róberta Chovanculiaka volebných programov politických strán v oblasti školstva. 

Čo chcú strany robiť so školstvom / Politici sa s programom nenadreli. Povrchné a plné fráz, hodnotia experti

Ako uviedol, tieto voľby sú menej o vzdelávaní než tie minulé, ale to je podľa neho vzhľadom na politickú a medzinárodnú situáciu pochopiteľné.

Róbert Chovanculiak, INESS: 

„V rámci diskusií mi chýba nejaká ucelenejšia vízia jednotlivých politických strán o budúcnosti školstva. Väčšina štandardných strán sa akoby uspokojila s tým, že sa nedávno prepísali dokumenty v štátnom vzdelávacom programe a prebieha testovacia fáza reformy v rámci plánu obnovy. A vo svojich programoch sľubujú pokračovanie v tomto reformnom úsilí a navrhujú niektoré čiastkové zmeny v riadení, financovaní a organizovaní regionálneho školstva. To však nebude stačiť, aby sa významným spôsobom zmenil vzdelávací zážitok väčšiny detí na Slovensku a ich výsledky v školách. V programoch vidím aj pozitívne body ako návrhy na dereguláciu hygienických a bezpečnostných noriem, tlak na optimalizáciu siete regionálnych škôl či špecializáciu vysokých škôl. Toto však nerozhýbe ľady v slovenskom školstve. Inými slovami, v programoch som nenarazil na žiadnu filozofickú zmenu fungovania a riadenia školstva na Slovensku. Pritom v zahraničí existujú rôzne modely s rôznou mierou autonómie, zodpovednosti, iniciatívy a regulácie na rôznych stupňoch riadenia školstva. Ako keby sa u nás politici nechceli vzdať tej predstavy, že oni budú kormidlovať a definovať, ako má vyzerať vzdelávanie na školách. V programoch je množstvo zaujímavých návrhov aj na zlepšenie vzdelávacích výsledkov detí zo znevýhodneného prostredia ako viac doučovania, letné školy, špeciálny dôraz na riešenie jazykovej bariéry, rôzne formy hodnotenia žiakov a manažovania učiteľov. Ale toto sú veci, s ktorými majú prichádzať lídri škôl na lokálnej úrovni, ktorí vedia prispôsobiť vzdelávanie ich potrebám. Politici majú len vytvoriť podmienky a priestor, aby sa to mohlo realizovať."

Celý článok zo dňa 11.9.2023 si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards