Česká vláda podáva ruku, ktorá nie je jej

Vláda Českej republiky prijala opatrenia Ministerstva pre miestny rozvoj o ochrane nájomníkov neplniacich si svoje záväzky voči majiteľom bytov. V prípade neschopnosti splácania nájmu, v dôsledku epidémie koronavírusu, nesmie byť vypovedaná nájomná zmluva. Ochrana môže trvať najdlhšie do konca júla a splatnosť dlhu má byť podľa ministerstva najneskôr do konca decembra 2020. V takomto prípade sa, v podstate, jedná o bezúročnú pôžičku.

Česká vláda podáva ruku, ktorá nie je jej

Spomínaný návrh má za cieľ pomôcť nájomníkom, ktorí sa dostali do finančných problémov a ochrániť ich od problémov s bývaním. To ale nevyrieši problém ako taký. Vytvárame tu precedens zachraňovania úzko definovanej časti obyvateľstva na úkor inej.

Neschopnosť platiť nájom bude ľuďom potvrdzovať úrad práce. Metodika avšak nie je zrejmá a rozlišovanie medzi nezamestnanými, zamestnanými so zníženou mzdou, kurzarbeitom, živnostníkmi, ktorým poklesol príjem ale dostali jednorazový príspevok od vlády nie je definovaný. Vzniká tu priestor na zneužívanie ochrany, ktorý by aktuálnej situácii skôr uškodil než pomohol. Platný Občiansky zákonník poskytuje ochranu nájomníkom aj v prípade neplatenia si záväzkov. Vlastník je povinný poskytnúť nájomníkovi lehotu k náprave. K vysťahovaniu prichádza najskôr až za 6 – 12 mesiacov.

Vlastníkom bytov ich odmena prináleží, a množstvo z nich sa na tieto príjmy spolieha. Náklady za nájom má každý človek užívajúci obytný priestor. Pre vlastníkov tieto náklady môžu znamenať napríklad hypotéku, pôžičku a ostatné náklady s vlastníctvom bytu spojené. Pre nájomníkov je to platba, ktorú platia vlastníkovi. V roku 2018 náklady na bývanie tvorili 25,3 % celkových nákladov českých domácností.

Finančné problémy by sa len posunuli z jednej časti obyvateľstva na druhú. S ekonomickými krízami treba počítať. Nemôžeme si myslieť, že ďalšej sa už vyhneme pretože budeme múdrejší a skúsenejší.  V prípade plošného zachraňovania obyvateľov v čase krízy minimalizujeme motiváciu jednotlivcov šetriť a využiť dobré časy na tvorbu rezerv.

Prežívame náročné časy, nielen zdravotne ale aj ekonomicky. Z tohto dôvodu je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zvažovať kroky, ktoré by mohli na trhu spôsobiť turbulencie s veľkými negatívnymi dopadmi. Nariadenie poskytnutia bezúročného odkladu splátok zasahuje do vlastníckych práv majiteľov bytov. Preto ak príde k diskusii o odklade splátok, je potrebné brať do úvahy aj ich cenu pre vlastníkov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards