Cena práce a Cena zamestnanca

Predstavená reforma daní a odvodov zamestnanca pracuje s pojmom celková cena práce. Je chvályhodné, že minister financií spomína tento pojem. Doteraz používané pojmy ako „hrubá mzda“ a „odvody zamestnávateľa“ boli ekonomickým nezmyslom, ktoré pred zamestnancom skrývali časť nákladov.

Cena práce a Cena zamestnanca

Musíme však upozorniť, že ani celková cena práce v ministrom predstavenej podobe mzda + dane + všetky odvody nevyjadrujú celú škálu nákladov, ktoré sú spojené so zamestnávaním. Pevné zmluvné nastavenie podmienok v zamestnaneckom vzťahu pre zamestnávateľa so sebou nesie aj konkrétny balík nákladov mimo tradične vnímaných nákladov, ako sú mzdy, dane a odvody. Tieto náklady zamestnávateľa predstavujú pre zamestnanca nefinančný príjem (voľné dni, stravné, rekreačný poukaz a pod.)

Vyčíslenie nákladov zamestnaneckého pomeru umožňuje portál cenazamestnanca.sk, ktorý prevádzkuje inštitút INESS. Pomocou neho je možné vypočítať náklad na reálne odpracovanú hodinu. Rozdiel medzi nákladom na reálne odpracovanú človekohodinu a celkovými nákladmi na mzdu môžeme považovať za náklad zamestnaneckého pomeru bez ohľadu na veľkosť daňovej a odvodovej záťaže.

Môžeme  to ilustrovať na príklade modelového zamestnanca s hrubou mzdou 1200 eur. Takýto zamestnanec má cenu práce 1622 eur, z toho dane a odvody tvoria 709 eur. Takýto zamestnanec dostane mesačne čistú mzdu 913 eur. Náklad zamestnávateľa na odpracovaný človekomesiac je však  2058 eur.

Dodatočný náklad zamestnaneckého pomeru tak predstavuje zhruba 436 eur. To znamená náklad zhruba 5000 eur ročne za zákonné pracovné voľno, štátne sviatky, návštevy lekára, koncesionárske poplatky zamestnávateľa, odvod do sociálneho fondu či príspevok na stravu a rekreačný poukaz. Pre zamestnanca to predstavuje nefinančný príjem, napríklad  v podobe voľných dní. Tento náklad je potrebné brať do úvahy pri zavádzaní nových regulácií, ako je napríklad navýšenie poštu dní pracovného voľna. Takéto regulácie sa neprejavia priamo na mzdových nákladoch, ale až použitím ceny zamestnanca.

 

Ako funguje kalkulačka cenazamestnanca.sk: Kalkulačka na základe vstupov používateľa zráta celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanca – mzdu, dane a odvody, príplatky ku mzde, 13. a 14. mzdu, ale aj príspevok na stravu, sociálny fond, či rekreačné poukazy. Kalkulačka berie do úvahy aj reálne odpracovaný čas, preto odrátava dovolenky, práceneschopnosť, či návštevy lekára. Výsledkom je náklad na človekomesiacčlovekohodinu – náklad na zamestnancom reálne odpracovaný mesiac, či hodinu. Od aktualizácie v máji 2021 kalkulačka umožňuje aj kalkuláciu podľa typu prevádzky – 1,2 a 3-smenná.

V novembri 2021 sa k projektu cena zamestnanca pridali ďalšie tri krajiny: Bulharsko, Česko a Poľsko.

blog N, 29.11.2021

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards