Byrokratická záťaž vzrástla o polovicu

Hospodárske Noviny uverejnili článok o Byrokratickom indexe. 02. 10. 2018.

Byrokratická záťaž vzrástla o polovicu

Článok vyšiel 02. 10. 2018 v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards