Byrokratická záťaž podnikateľského prostredia

Byrokratická záťaž podnikateľského prostredia

O záťaži podnikateľského prostredia sa hovorilo aj v rádiu Slovensko 

Lucia Osvaldová: "Analýzu ohľadom byrokracie takzvaný byrokratický index predstavil aj Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, z ktorého vyplýva, že malý podnikateľ strávi s byrokraciou približne stošesťdesiatštyri hodín ročne. Jedným z riešení by podľa analytika MartinaVlachynského mohla byť aj dočasnosť regulácií."

Martin Vlachynský, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz: "Každá nová povinnosť, každá nová regulácia by mala takzvaný dátum spotreby. To znamená, že po tom, čo by sa zaviedla, tri, štyri, päť rokov neskôr by automaticky zanikla pokiaľ by vláda v tom období nezhodnotila jej výsledky a znova ho neuviedla do praxe."

 

Link

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards