Gastrolístky ujedajú z taniera

Poznáte ten pocit, keď si doma zabudnete gastrolístky a potom sa celý deň nenajete?  Ani vy nie? No niekoľko poslancov z Národnej rady a vlastníkov firiem s gastrolistkami si myslí niečo iné. Obávajú sa, že ak by zamestnanci dostávali namiesto gastrolístkov hotovosť, tak by sa pravidelne nestravovali. 

NEZAMESTNANOSŤ - Systémový problém slovenského hospodárstva

V nadväznosti na publikáciu Rómovia a sociálne dávky sa autori zamerali na prekážky, ktorým čelia dlhodobo nezamestnaní uchádzači o prácu s nízkou kvalifikáciou. Uskutočnili prieskum medzi zamestnávateľmi aj obecnými úradmi zameraný na identifikáciu skúseností a predsudkov v zamestnávaní Rómov. Aj pomocou prieskumu sa autori snažili verifikovať, ktoré opatrenia na trhu práce predtavujú najväčšie prekážky v tvorbe nových pracovných miest pre tieto skupiny. Výsledkom je publikácia - NEZAMESTNANOSŤ - Systémový problém slovenského hospodárstva (na stiahnutie tu), ktorá prináša nasledujúce závery:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Slovinský príbeh

Premiér chce zdvihnúť minimálnu mzdu o 20 eur na 400 eur. V korunách, vážení, to je zvýšenie o 602 Sk mesačne. Odborár by povedal, že pridať 1 euro za pracovný deň predsa musí vedieť každý podnikateľ, a ten kto si to nemôže dovoliť, nevie podnikať. Podnikateľ povie, že konkurencia je tuhá, a ako má znižovať cenu svojich produktov, keď má zvyšovať mzdy?

Zamestnaní odpracujú menej ako pred krízou

V poslednom článku týkajúcom sa zamestnanosti sme upozornili, že počet zamestnancov evidovaných Štatistickým úradom nepresiahol od roku 2009 2 milióny. V predkrízovom období pritom Štatistický úrad evidoval takmer 2,1 milióna zamestnancov.

Počet zamestnancov stále pod 2 miliónmi

V roku 2008 evidoval Štatistický úrad na Slovensku takmer 2,1 milióna zamestnancov. Aj napriek mierne stúpajúcemu trendu, ktoré prináša krehké oživenie, tento počet od roku 2009 nepresiahol 2 milióny.

Navyše, mení sa aj trend zamestnávania z hľadiska dĺžky pracovného času: kým v roku 2008 pracovalo na kratší úväzok len 60-tisíc ľudí, v tomto roku je to už 110-tisíc zamestnancov. Rast počtu kratších pracovných úväzkov nás síce pomaličky približuje k štandardom v západných krajinách, tento rast však kompenzuje stratu pracovných miest na plný úväzok len čiastočne. Full-time pracovných miest stratila slovenská ekonomika za posledných 6 rokov vyše 150-tisíc, obzvlášť citeľný bol tento pokles v priemysle.

Problém nízkej zamestnanosti (a vysokej nezamestnanosti) tak ostáva jedným z najvážnejších ekonomických problémov Slovenska aj šiesty rok od vypuknutia krízy.

Zatiaľ čo podľa Eurostatu pracuje takmer 20 % európskych zamestnancov na čiastočný úväzok, na Slovensku je to aj napriek stúpajúcemu trendu len okolo 5  % (podobne ako v Českej republike).

Krajiny V4 majú v porovnaní s európskym priemerom vysoko nadpriemerný týždenný počet odpracovaných hodín.

Tento rozdiel však pramení najmä z nízkeho podielu pracovných miest na kratší úväzok na pracovnom trhu charakteristického pre krajiny V4. Pri porovnaní priemerného počtu odpracovaných hodín rozdeleného na plný, resp. čiastočný úväzok, sa totiž slovenské štatistiky pridŕžajú európskeho priemeru:

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards