Slovenský jazyk v Číne

Ministestvo školstva každoročne financuje vyučovania v slovenskom jazyku na zahraničných vysokých školách. Konkrétne v roku 2016 išlo na túto aktivitu zo štátneho rozpočtu viac ako 1,5 mil. eur a študenti na 22 zahraničných univerzitách mohli počuť prednášku v slovenskom jazyku.

Rozpočtové plány na tento rok

Z októbrového návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016 vyplýva, že vláda plánuje schodok vo výške 1,97 mld. eur s príjmami štátneho rozpočtu na úrovni 14,02 mld. eur a výdavkami  15,99 mld. eur. Celkový schodok verejnej správy, z ktorej vláda predstavuje polovicu, má však byť podľa návrhu 1,56 mld. (1,93 % HDP). Rozpočet totižto počíta s tým, že ostatné subjekty verejnej správy (okrem štátneho rozpočtu) dosiahnu prebytok 0,4 mld. eur. Pritom v roku 2015 sa pri týchto subjektoch verejnej správy počítalo s prebytkom 0,7 mld. a nakoniec by mali skončiť so schodkom 0,8 mld. eur.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards