Cena štátu na UKF

Radovan Ďurana prednášal  5.3.2013 na Ústave manažmentu a IT FPV UKF v Nitre o Cene štátu. Asi 60 divákov z radov študentov, ale aj učiteľov, sa dozvedelo o fungovaní projektu Cena štátu a o možných prínosoch pre výuku verejných financii.

Súčasťou prednášky bola aj analýza fungovania verejných financii na Slovensku a najmä aktuálna rozpočtova situácia.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Ekonomické mýty na slovenských školách

INESS koncom minulého roku organizoval pre študentov stredných škôl esejistickú súťaž na tému: Aká je cena štátu a kto ju platí? Úlohou bolo zamyslieť sa nad tým, či príspevky ich rodičov na chod štátu zodpovedajú protihodnote, ktorú od štátu dostávajú. Rovnako tiež mali identifikovať výdavky štátu či obce, ktoré považujú za rozumne vynaložené a naopak, opísať tie, ktoré považujú za zbytočné alebo v ktorých vidia zvýšenú mieru plytvania.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards