Propagácia štátnych podnikov

Výdavky na propagáciu štátnych podnikov presahujú ročne miliónové sumy. Pridaná hodnota takto použitých prostriedkov je otázna, spochybniteľná. Z pohľadu ekonomickej činnosti podnikov, ktoré sú štátnymi monopolmi ako Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, či Transpetrol, je plošná propagácia zbytočná, je plytvaním. V danom sektore tieto podniky nutne pozná každý subjekt, ktorý potrebuje ich služby.

Podpora cestovného ruchu

Podporu cestovného ruchu (CR) financujú rovno dve ministerstvá. Ministerstvo dopravy podporuje sumou 11 mil. eur  Slovenskú agentúru pre cestovný ruch a dotáciami oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. 41 mil. eur na cestovný ruch sa nachádza aj v rozpočte Ministerstvo hospodárstva.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards