Analytik R. Ďurana o ratingu Slovenska

Radovan Ďurana sa pre TA3 vyjadril k ratingu Slovenska. 12. 05. 2020.

Analytik R. Ďurana o ratingu Slovenska

Čo horší rating znamená pre Slovensko, aj na to sa budem teraz pýtať Radovana Ďuranu, analytika inštitútu INESS. Pán Ďurana, prajem príjemný dobrý deň."

Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS, (videohovor): "Dobrý deň prajem."

Marek Mašura: "Začnem trochu provokatívnou otázkou, prečo by nás malo vlastne zaujímať, aký rating sme dostali od agentúry Fitch? Pýtam sa to preto, že medzinárodné agentúry pred viac než desiatimi rokmi dávali dobré známky cenným papierom, ktoré potom spustili krízu v roku 2008."

Radovan Ďurana: "Slovensko vo svojej novodobej histórii v podstate nikdy nehospodárilo bez deficitu s prebytkom, a to znamená, že každý rok si muselo požičiavať prostriedky, ktoré sa potom kumulujú v podobe verejného dlhu. Tento dlh výrazne vzrástol po poslednej finančnej kríze, a teraz agentúra Fitch odhaduje, že na konci roka by sa náš dlh mohol vyšplhať až na 60 percent podielu HDP, viac ako 50 miliárd eur, a my tieto peniaze nedokážeme splatiť, štát nemá žiadne aktíva, dostatočne hodnotné aktíva, ktorými by to dokázal splatiť, a preto si budeme musieť požičiavať na to, aby sme predchádzajúce dlhy platili, a nové si zase zobrali. A rating slúži na to, aby porovnával krajiny, aby investori vedeli, ktoré krajiny sú rizikovejšie, ktoré menej rizikovejšie v splácaní svojich budúcich záväzkov, resp. ktoré krajiny sú schopné vyberať dostatok daní, aby im vedeli tieto krajiny platiť úroky. To, že sa Fitch v minulosti zmýlil v prípade rôznych štrukturovaných cenných papierov, tak to treba pripisovať skôr tým inováciám a neznalosti dopadov a neznalosti pozadia skutočných aktív, ktoré stáli za týmito cennými papiermi. Hospodárenie štátov je ale veľmi dobre zdokumentované aj vďaka dlhodobej evidencii, aj vďaka tomu, že to skúmajú rôzne inštitúcie, aj vďaka tomu, že je veľký tlak na transparentnosť, a preto si myslím, že v tomto prípade tie ratingové hodnotenia veľmi verne zodpovedajú realite."

Marek Mašura: "Takže mali by sme teda to aktuálne zníženie ratingu, takpovediac, brať vážne. Mňa zaujíma tá asi najdôležitejšia otázka, prečo. Prečo nám ratingová agentúra Fitch znížila rating?"

Radovan Ďurana: "Ratingové agentúry, nedá sa povedať, že by mali nejaký patent na rozum, ktorý nikto iný nemá, ony jednoducho porovnávajú krajiny medzi sebou, zisťujú, ako ktoré sa vysporiadavajú s problémami, a agentúra Fitch má nás zaradených do istého koša krajín, ktoré sú podobné, majú podobný charakter, môže to byť napríklad Česko, Maďarsko, Poľsko, a pri porovnaní s týmito krajinami vnímajú ten súčasný vývoj na Slovensku, ten výrazný prepad HDP, veľký deficit verejných financií, problémy s nedostatkom štrukturálnych reforiem, tak jednoducho im vychádza, že Slovensko je na tom horšie, a preto nám klesol ten rating."

Marek Mašura: "Čo to teda znamená? My sme v príspevku naznačili, že naše pôžičky na finančných trhoch môžu byť v budúcnosti drahšie. Bude to naozaj tak podľa vás?"

Radovan Ďurana: "Dnes už neplatí staré pravidlo, že rizikovejšia krajina má automaticky vyššie prirážky, alebo inak povedané, tieto prirážky sú len o trošku vyššie, a je to vďaka tajomnému prútiku, alebo tajomnej klávesnici Európskej centrálnej banky, ktorá bez problémov nakupuje cenné papiere krajina v podstate bez ohľadu na to, v akej sú fiškálnej situácii. Vidíme to už aj na slovenskom trhu, podľa agentúry Fitch centrálna banka vlastní už tretinu štátnych cenných papierov Slovensko, takže Európska centrálna banka vytvára taký pocit istoty toho kupujúceho, ktorý vždycky kúpi, a preto investori, nech už sú to penzijné fondy, banky, investičné fondy, si v podstate bez problémov môžu kupovať slovenské cenné papiere aj so zhoršeným ratingom, pretože vedia, že Európska centrálna banka ich od nich nakoniec odkúpi. Takže tento efekt vlastne do značnej miery eliminuje taký ten trest, ktorý finančný trh uvaľoval na nezodpovedné krajiny v minulosti."

Marek Mašura: "Takže inými slovami, investori nám naďalej budú požičiavať peniaze za tak isté, alebo podobné úroky ako v súčasnosti. Mňa zaujíma, aký teda má dosah na našu krajinu to zhoršenie ratingu?"

Radovan Ďurana: "Ja myslím, že je to celkom dôležitá informácia pre slovenských zamestnancov, aj pre slovenských zamestnávateľov, pretože je to nezávislé hodnotenie, ktoré hovorí, že ekonomický pokles a zároveň problémy verejných financií budú veľké, a riešenie tohto problému nebude jednoduché, a bude mať dopady na každého. Buď sa to bude riešiť prostredníctvom znižovania verejných výdavkov, čo je ale pri vládach sociálnych demokracií v Európe obyčajne problém, alebo sa to bude riešiť spôsobom, ktorý neuvítajú žiadni investori, a to je zvyšovanie daní a odvodov. A zvyšovanie daní a odvodov znižuje perspektívu budúceho rastu na Slovensku, a myslím si, že toto je také potvrdenie toho, čo všetci tušili."

Marek Mašura: "Minister financií Eduard Heger krátko po zhoršení nášho ratingu vyhlásil, že hneď ako kríza pominie, treba prísť s dôveryhodným plánom konsolidácie verejných financií. Ako vnímate tieto slová, čo by prípadne mala vláda urobiť, aby ste s tým vy ako ekonóm súhlasili, aby to teda čo najmenej zaťažilo našu ekonomiku?"

Radovan Ďurana: "Ja presne neviem, v akom kontexte to minister povedal, pretože myslím, že by sme mali hovoriť o dvoch rôznych krízach. Jedna je kríza v súvislosti s prebiehajúcou epidémiou koronavírusu, a keď táto skončí, tak my sa ocitneme v ekonomickej kríze, ktorá bude trvať niekoľko rokov. A verejné financie nemôžu čakať nasledujúce tri roky, kým sa tu dostaví tak silný ekonomický rast, kým nastane tá situácia, ktorú si užívala predchádzajúca vláda, a kvôli ktorej nám vlastne teraz ten rating tak rýchlo klesol, pretože tá vláda nedokázala vytvoriť vankúš už vo verejných financiách na takúto situáciu. Takže my tie verejné financie musíme začať upratovať dnes, v zásade ekonomické náklady liečenia koronavírusu sú relatívne nízke, a potrebujeme intenzívne podporovať ekonomickú aktivitu, nezasahovať v tejto situácii takými nezmyslami, ako je zakazovanie obchodovania v nedeľu, ale odstraňovať regulácie a bariéry, ktoré bránia tej súčasnej ekonomickej aktivite. Spolu s ekonomickou aktivitou pochopiteľne budú rásť aj daňové a odvodové príjmy, ale kým dosiahnu tú predkrízovú úroveň, budú potrebné aj škrty vo verejných financiách, a to výrazné škrty."

Marek Mašura: "Buďte, prosím, aj konkrétnejší, aké škrty vo verejných financiách máte na mysli, a zrejme ktoré by mali prísť v nasledujúcom období, keďže ste povedali, že ten krok, tá pomoc by mala prísť čo najskôr."

Radovan Ďurana: "Vo verejných financiách je momentálne len jedna taká okamžitá intenzívna položka, ktorá dokáže eliminovať ten budúci deficit, a to je 13. dôchodok, pretože tu sa bavíme o pol miliarde eur. Všetky ostatné opatrenia budú v podstate znamenať, by mohli znamenať 10-, 15-percentné zníženie výdavkov na v zásade všetky oblasti, v ktorých sa pohybujeme. A to neznamená ale, že musí klesnúť dostupnosť verejných služieb. My sa musíme sústrediť na ich efektivitu, a osekávať to, čo práve v tejto chvíli nepotrebujeme tak intenzívne."

Marek Mašura: "Čo napríklad? Buďte aj konkrétnejší. Ako zefektívniť verejné služby?"

Radovan Ďurana: "Takým štandardným príkladom je, alebo aj jeden zo zdrojov vysokého deficitu v tomto roku sú vysoké náklady na zamestnancov verejnej správy, ktoré vzrástli skoro o 10 percent, čiže skoro o 800 miliónov eur, obrovská položka, pričom počet zamestnancov verejnej správy nám v posledných rokoch rástol, i napriek rozširovaniu rozsahu verejnej správy rástol by aj tak, a doteraz neprebehol audit takých tých pracovných výkonov. Na ministerstvách je množstvo podriadených organizácií, ktoré by mali byť buď zlúčené, alebo zrušené, a zároveň v tejto súvislosti si nemôžeme plánovať, alebo len ťažko môžme plánovať nejaké ružové predstavy o budúcom zvyšovaní výdavkov v rôznych oblastiach, ktoré nie sú kľúčové, alebo životne dôležité."

Marek Mašura: "Hovorili sme o škrtaní výdavkov, takisto jeden zo spôsobov, ako získať peniaze do štátnej kasy, je nejakým spôsobom možno aj zvýšiť dane, alebo skrátka umožniť, aby viacej peňazí prúdilo do tohto rozpočtu. Vy ste to už trochu aj naznačili pred chvíľou, ale buďme aj trochu konkrétnejší, akým spôsobom získať dodatočné peniaze do štátnej kasy, aby ten deficit bol čo najmenší? Lebo to zrejme nie je iba o škrtaní vo výdavkoch."

Radovan Ďurana: "Nie je to len o škrtaní vo výdavkoch, je to určite aj o tom, ako efektívne sa vyberajú daňové prostriedky. Tak chronicky známa na Slovensku je daň z pridanej hodnoty, ale myslím, že aj sám minister financií si je vedomý toho, že ten problém nedostatočného výberu je tak zamotaný a tak zložitý, a sú v ňom zapojené mnohé záujmové skupiny, že nebude možné v priebehu jedného roka nejak radikálne zmeniť túto situáciu. Ja by som sa obával, keby sme sa pustili cestou zvyšovania daní z príjmov právnických osôb, alebo priamych daní, ktoré postihujú aktivitu, a skôr sa obávam napríklad o výšku príspevkov do druhého piliera, kde už vláda pri tej predchádzajúcej kríze veľmi pohotovo našla pol miliardy eur, že či nenastane takéto niečo, že dočasne zase bude znížený príspevok."

Marek Mašura: "Ešte jedna otázka na záver, opäť k aktuálnej téme. Krátko pred rozhodnutím agentúry Fitch o znížení ratingu Slovenska si Slovensko požičalo 4 miliardy eur, čo je, ak sa nemýlim, najväčšia pôžička v našej histórii. Ako vnímate tento krok v súvislosti s tým, čo sme si tu už povedali, sme už takpovediac, zabezpečení na ťažké časy, ktoré nás čakajú. Budeme mať dostať peňazí na tieto ťažké časy?"

Radovan Ďurana: "Ja už som sa zhruba pred mesiacom niektorých zástupcov ministerstva financií pýtal, že keď si Česi požičali dve miliardy eur, prečo my nejdeme tiež touto cestou veľkých balíkov. Nedostal som odpoveď, ale dostal som odpoveď v tej skutočne realizovanej emisii, a myslím si, že je to príklad veľmi zodpovedného prístupu, že sa ministerstvu podarila takáto veľká emisia. To, že sa podarila, je ale do značnej miery zásluha Európskej centrálnej banky, pochopiteľne, ale z pohľadu budúceho riadenia verejných financií, alebo v tomto roku výdavkov štátneho rozpočtu, a podobne, to bol veľmi rozumný krok, a zaslúži si pochvalu."

Marek Mašura: "Tak toľko Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS, k tomu, že agentúra Fitch nám znížila rating, ale aj k tomu, že sme si dokázali požičať na burzách 4 miliardy eur. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas."

Radovan Ďurana: "Za málo. Dopočutia. Pekný deň prajem."

Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards