Akým ministrom školstva bol Branislav Gröhling?

Denník Postoj uverejnil vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k pôsobeniu ministra Gröhlinga vo funkcii ministra. 12.9.2022

Akým ministrom školstva bol Branislav Gröhling?

Róbert Chovanculiak. INESS:

„Aby som bol konkrétny, medzi pozitívne zmeny by som zaradil napríklad zrovnoprávnenie financovania súkromných a verejných škôlok či jazykových škôl, zníženie pedagogických požiadaviek na riaditeľov škôl, vytvorenie katalógu inovačných programov, zavedenie možnosti, aby školy mohli vytvárať „klastre“ a učitelia slovne hodnotiť žiakov."

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards