Ako si medici vyberajú špecializáciu?

O nedostatku lekárov na Slovensku sa veľa hovorí, predovšetkým v kontexte ich celkového nedostatku, a to hlavne následkom starnutia populácie. Tento nedostatok však nie je rovnomerný. Koncom roka 2023 chýbali endokrinológovia, neurológovia a diabetológovia, a v posledných rokoch aj reumatológovia, imunoalergológovia a pľúcni lekári. Výpovede aktérov v oblasti zdravotníctva pritom naznačujú, že záujem medikov a medičiek o rôzne špecializácie sa mení. Celkový nedostatok lekárov  a lekárok preto vysvetľuje len časť problému, významným faktorom je aj zmena preferencií pre jednotlivé špecializácie.

Ako si medici vyberajú špecializáciu?

V INESS sme preto uskutočnili kvalitatívny výskum, ktorého cieľom je analyzovať, ako si slovenskí študenti a študentky medicíny vyberajú svoje špecializácie. Za týmto účelom bolo uskutočnených 15 hĺbkových výskumných rozhovorov s medikmi a medičkami zo všetkých slovenských lekárskych fakúlt. 

Okrem detailnej štúdie (ktorú nájdete na tomto odkaze) sme pripravili aj kratší policy dokument. V ňom v bodoch zhŕňame hlavné zistenia výskumu a predstavujeme aj možné politiky, ktoré majú potenciál odstrániť existujúce bariéry k výberu istých špecializácií a vytvoriť pružnejší systém. Nejde pritom o detailný návod na reformu, skôr o komplexný zásobník policy nápadov. 

Dokument s hlavnými zisteniami výskumu a politickými odporúčaniami je dostupný na tomto odkaze.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards