Ako sa zmenila cena zamestnanca v roku 2022

Inštitút INESS pri príležitosti Sviatku práce aktualizoval kalkulačku cenazamestnanca.sk údajmi platnými k máju 2022. V tlačovej správe nižšie si prečítajte o tom, k akým zmenám prišlo.

Ako sa zmenila cena zamestnanca v roku 2022

Odpracovaná hodina zdražela o 6 centov

Termíny ako čistá mzda, (polo)hrubá mzda, či náklady práce sú na Slovensku známe. Menej známy je fakt, že náklady na zamestnávanie ovplyvňuje mnoho ďalších faktorov – dĺžka dovolenky, príplatky za nadčasy, či prácu cez víkend, práceneschopnosť, alebo napríklad aj koncesionárske poplatky.

Práve tieto a ďalšie náklady zahŕňa kalkulačka cenazamestnanca.sk. Jej unikátnosť spočíva v tom, že sleduje náklady na reálne odpracovanú človekohodinu. Pre tohtoročné porovnanie sme zvolili modelového zamestnanca , ktorý má mzdu 1133 eur, a pracuje v trojsmennej nepretržitej prevádzke*.

Odpracovaná človekohodina tohto zamestnanca stojí zamestnávateľa 13,6 eur. V roku 2021 bol náklad (pri nezmennej zmluvnej mzde) 13,54 eur, čo predstavuje rozdiel 6 centov na hodinu. Zvýšenie nákladov na odpracovaný mesiac predstavuje zhruba 9 eur.

Toto zvýšenie bolo spôsobené zvýšením príspevku na stravovanie, opačným smerom pôsobil menší počet štátnych sviatkov cez pracovné dni. Oproti minulým rokom bol medziročný nárast o niečo nižší, najmä vďaka tomu, že prišlo k odpojeniu príplatkov od minimálnej mzdy. Pripomíname, že porovnávame zamestnancov s rovnakou zmluvnou mzdou, reflektujeme preto náklady z pohľadu nákladov zákonníka práce a ďalších predpisov, nie rast priemernej mzdy v hospodárstve.

Na stránke cenazamestnanca.sk nájdete viacero prednastavených modelových zamestnancov, prípadne si môžete vyskúšať zadať vlastné dáta a zistiť, ako sa zmenila cena zamestnanca s minimálnou mzdou, či naopak vysoko platenej manažérky.  

Kalkulačku cenazamestnanca.sk vytvoril INESS v roku 2019. Vďaka partnerom sa v roku 2021 rozšírila aj do Poľska, Česka a Bulharska.

*bez nadčasov, nemá 13. mzdu ani benefity, má viac ako 33 rokov, nemá voľno nad rámec zákonníka práce, mesačne odpracuje 48 hodín v noci, 8 v sobotu,8 v nedeľu a 4 hodiny cez sviatok. Pracuje v spoločnosti s 500 zamestnancami, je zaradený do 3. rizikového stupňa a využíva gastrolístky.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards