Aká veľká je konkurencia na trhu hypoték?

Existujú maminkini maznáčikovia a existujú neobľúbené deti. Rovnako tak politici majú obľúbených a neobľúbených podnikateľov, respektíve skôr celé sektory.

Aká veľká je konkurencia na trhu hypoték?

Medzi najviac neobľúbených môžeme smelo zaradiť obchodníkov a banky. Je to do istej miery regionálna špecialita Európy a Commonwealthu, nad ktorej kultúrnymi a historickými koreňmi je tu zbytočné filozofovať. Realitu vidíme v podobe neustálych verbálnych útokov voči týmto sektorom, ale aj v podobe špeciálnych regulácií a daní.

Často pri tom tvrdia, že podnikatelia v týchto sektoroch majú nejaké špeciálne dominantné postavenie, ktoré im umožňuje diktovať si podmienky.

Ako zmerať konkurenciu

Poďme tieto tvrdenia overiť. Mieru konkurencie na trhu je možné determinovať pomocou takzvaného Herfindahl–Hirschman indexu (HHI). Tento index meria mieru koncentrácie v odvetví a je oficiálne používaným analytickým nástrojom mnohých národných protimonopolných úradov. Platí, že koncentrácia nie je absolútne korelovaná s konkurenciou (konkurenčný môže byť aj trh s 1 účastníkom, ak existuje čo len hrozba vstupu ďalších), no je to dobrá orientačná premenná.

Index je sumou štvorcov trhových podielov jednotlivých účastníkov trhu. Po slovensky to znamená podiel najväčšieho hráča na druhú plus podiel druhého najväčšieho hráča na druhú a tak ďalej. Ak sú na trhu napríklad traja obchodníci s podielom 60%, 30% a 10% tak HHI je 60^2+30^2+10^2, teda 4600.

Výsledok 10 000 znamená monopolné postavenie 1 účastníka, ktorý pokrýva 100 % trhu. Teda nulovú  mieru konkurencie. Výsledok indexu s hodnotou 0 znamená dokonalú konkurenciu, čo je len teoretická situácia, keďže vtedy by trhový podiel každého účastníka by bol 0 %. Platí teda, že čím bližšie je výsledok k nule, tým väčšia konkurencia na trhu panuje.

Európska komisia za bezproblémovú z hľadiska súťažného práva považuje hranicu 2000. Pre porovnanie, americké ministerstvo spravodlivosti považuje za vysoko-konkurenčný trh s hodnotou HHI pod 1500; stredne koncentrovaný trh môže mať maximálnu hodnotu 2500. Nad hodnotou 2500 začína trh s nízkou mierou konkurencie.

Trh hypoték

Pred dvoma mesiacmi sme vypočítali mieru konkurencie pre potravinových obchodníkov, ktorá vyšla na úrovni 1880, pričom sa v posledných 5 rokoch zvyšovala. Tentokrát sme vypočítali HHI pre trh s hypotékami.

Využili sme údaje NBS o trhových podieloch na trhu úverov na bývanie pre 15 bánk (2 zvyšné banky takéto úvery neponúkajú) z novembra 2023. Úvery stavebného sporenia sme nezapočítali, keďže sú vedené samostatne a je to trochu iný produkt.

Výsledná hodnota HHI je 1584. Konkurencia je teda bezpečne v pásme stredne veľkej konkurencie.  Aká je situácia inde? Napríklad české dáta objemu splácaných hypoték z konca roku 2022 hovoria o konkurencii s hodnotou HHI 2073, ukazujú teda viditeľne nižšiu konkurenciu v ČR.

Pozreli sme sa aj na dáta až do roku 2019 (staršie dáta sú už inak štruktúrované). Hodnota HHI v období 2019 – 2023 každoročne mierne klesla, čo znamená, že konkurencia každoročne stúpala.

Potenciál pre viac súťaže samozrejme existuje. Na viac súťaže treba viac účastníkov trhu. No s bankovým odvodom bude slovenský bankový trh asi sotva zaujímavý pre nových investorov.

Blog N, 9.1.2024

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards